Wind op Zee: visserij kind van de energierekening?

We staan aan de vooravond van een verandering op de Noordzee die haar weerga niet kent: nieuwe windparken op zee.

De nu bekende kaarten zijn nog maar een kwart van wat in de pijplijn zit, het kabinetsbeleid is helder en ook in onze buurlanden is geen twijfel meer: er komen veel meer windparken in wat nu nog vrije visgebieden zijn. De grote vraag is of en hoe de vissers van deze rijke visgronden rendabel en veilig kunnen blijven oogsten. Daarom neemt VisNed deel aan alle overleggen hierover. En desnoods bindt VisNed de juridische strijd aan om de belangen van haar vissers te verdedigen

Een werksessie met medewerkers van de Ministeries van EZK en LNV over dit onderwerp werd een fiasco voor de vissers. Vissers willen namelijk praten over het verschuiven van de zoekgebieden zelf, terwijl het ministerie slechts aandacht had voor verschuiving in de zoekgebieden. Maar de locatie van deze gebieden blijkt niet meer ter discussie te staan en worden nu verkaveld . En dat was voor de aanwezige vissers niet de bedoeling. VisNed heeft tegen die zoekgebieden destijds geprotesteerd en ook geprocedeerd. Zonder succes overigens. Nu kiest VisNed voor een andere benadering. We gaan voor onze vissers het onderste uit de kan halen. Want het kan, mag en zal niet gebeuren dat er broodroof gepleegd wordt op de oudste gebruikers van de Noordzee, de vissers.

De insteek van VisNed is om tijdens de vele overleggen, continu het geluid van de visser te laten horen. Windparken moeten zo ingericht worden dat vissers hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen. Dat zal op een andere manier gaan gebeuren dan nu. En daar moet geld voor beschikbaar komen. Want het simpel wegpesten van de visserij is geen optie. In al die processen zet VisNed zich in. Soms voor de schermen, vaak er achter. Soms nadrukkelijk, meestal in stilte. Daarin staan we niet alleen. We trekken bijvoorbeeld samen op met NGO’s, maar ook met Havenbedrijven en de koopvaardij. Maar het is nog maar een keer herhaald, die transitie naar een ander gebruik van de Noordzee gaat niet vanzelf en is niet gratis.