Wind op Zee en de inzet van Waterstof

Het stoppen met het winnen van aardgas uit Slochteren heeft voor de visserij grote consequenties. Het betekent dat veel meer energie direct of indirect uit elektriciteit (lees: Wind op Zee) moet komen. Het in de toekomst grootschalige inzetten van waterstof als brandstof, gemaakt uit elektriciteit die met windmolens op zee wordt daardoor essentieel.

Omdat er geen aardgas meer uit Groningen gaat komen, moet er een transitie in energieverbruik komen. Het inzetten van waterstof is daarbij essentieel.  VNO NCW hield hierover een grote bijeenkomst. Door die presentaties is  duidelijk geworden dat dit een mega operatie is. Al eerder sprak het VisNed bestuur met vertegenwoordigers van Tennet en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de uitrol van Wind op Zee. Maar we staan nog maar aan het begin.

Van stroom naar waterstof
Het transporteren van elektriciteit door hoogspanningskabels (door de lucht en door de bodem) kent zijn grenzen. Er is namelijk meer energie nodig dan de hoogspanningskabels kunnen verwerken. Daarom zal de opgewekte elektriciteit op zee of aan de kust worden omgezet in waterstof. Dat is een heel milieuvriendelijk proces. Daarmee kunnen uiteindelijk schepen varen en auto’s rijden zonder enige uitstoot, anders dan een straaltje water. Het klinkt te mooi voor woorden, maar dat is het niet. Want het gaat snel gebeuren. We praten namelijk over een periode van 10 tot 15 jaar, en dat is een zuchtje in de tijd.

De wind op zeetrein dendert door
Of wij het nu leuk vinden of niet, de trein van wind op zee dendert door. Maar VisNed wil de hinder van parken, van palen en van kabels minimaliseren. Want VisNed wil dat vissers kunnen blijven vissen. Maar VisNed is ook realistisch. Daarom gaan we een standpuntnotitie maken als inbreng in het overleg met de overheid. Want de hele Noordzee is in transitie. En dat is een verandering voor alle gebruikers, maar voor visserij en natuur het meest. En hier geldt een variant op een spreekwoord: wie bepaalt die betaalt. Dus die verandering is wat VisNed betreft niet gratis maar moet netjes betaald worden. Dat is geen nieuwe boodschap van VisNed, maar we kunnen die maar niet genoeg herhalen.