Windmolens domineren bespreking 'Noordzee 2030'

De Rijksoverheid maakt een strategische nota over de Noordzee en haar gebruik tot 2030. Dit najaar wordt de nota gepresenteerd. Het Rijk bespreekt hiervoor met stakeholders hoe de Noordzee er in 2030 uit moet zien. Dat gebeurt langs drie thema’s: natuur, voedsel en energie. Deze dilemma’s en kansen stonden ook centraal bij de laatste werksessies in Utrecht. Naast veel overheidsvertegenworodigers waren er ook NGO's en bedrijfsleven aanwezig. VisNed zit bij deze sessies namens de kottersector aan tafel.

De werksessie dienen om informatie te verzamelen waarmee goede beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld de vraag voor welke ontwikkelingen het Rijk ruimte reserveert en voor welke ontwikkelingen niet? In de werksessies wordt het gezelschap steeds opgedeeld. Omdat we vanwege de uitbreiding van het VisNed team nu met drie mensen aanwezig waren, kon VisNed bij alle gesprekken over visserij aan tafel zitten.

Zoals het er nu op lijkt zal de bouw van windmolens sterk de ruimtelijke ontwikkelingen op de Noordzee bepalen. Er zijn zelfs plannen waarbij voor 30 Gigawatt aan windmolens wordt gebouwd. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst stilgestaan bij de mogelijk bouw van een eiland ‘IJmuiden Ver’.

Dat is een eiland op de Doggersbank, waarop electriciteit in waterstof wordt omgezet. Door de explosieve  toename van het aantal windparken zal er minder ruimte zijn voor visserij. Dat is een forse bedreiging. Vanuit VisNed is aangegeven dat wij de bouw van meerdere multi-functionele eilanden niet zien zitten

VisNed ervaart de bijeenkomst als constructief en opbouwend, maar toch bekroop soms ook het ‘Don Quichote’-gevoel, wanneer het ging om de enorme bouwambities van de windparkontwikkelaars. Volgens VisNed is het broodnodig de consequenties van de windmolens voor visserij helder over het voetlicht te brengen. Daarvoor is onderzoek nodig naar de sociaaleconomische gevolgen van de plannen.

Want niet alle ideeen zijn haalbaar. Bij een deelsessie had een deelnemer uitgerekend dat aquacultuur geen alternatief is. Het is namelijk ondoenlijk om zeewiervelden financieel rendabel te exploiteren. Daarnaast zijn er steeds meer vragen naar de grote ecologische gevolgen door de bouw van windmolens.

Trillingen zullen de zeebodem en alle vissen die er op leven continu en in wisselend tempo bestoken. De hoeveelheid windmolens kan zelfs consequenties hebben voor de zeestromingen, de golfslag en het ontstaan van regen- en mist gebieden. Het totale ecosysteem kan zelfs volledig worden veranderd.

VisNed zal daarom haar visie duidelijk kenbaar blijven maken in de aanloop naar, en bij de volgende bijeenkomsten van, Noordzee 2030. VisNed zorgt er voor dat in het hele proces met voldoende mensen op de vele overlegtafels het visserijgeluid nadrukkelijk gehoord wordt.