Veel animo voor een transitiefonds Wind op Zee

Eindelijk lijkt er eens te worden geluisterd naar de visserij bij het ‘Wind-op-zee-proces’. VisNed wil nog wel een slag om de arm houden, maar onze zorgen lijken steeds beter te worden begrepen.

VisNed heeft al veel sessies meegemaakt waarbij alleen maar gesproken wordt over processen en niet over de daadwerkelijke problemen. Tijdens het meest recente gesprek met alle betrokken sectoren over de gevolgen van de groei van Wind op Zee leek het weer die kant op te gaan.

Zeker toen de voorzitter stelde dat er op veel terreinen al overeenstemming is, sprak VisNed-voorzitter Maarten Drijver dat vurig tegen. Hij beklaagde zich erover dat de visserij niet wordt gehoord in alle processen. Toen de VisNed-voorzitter bijval kreeg van anderen, kwam er een goede discussie op gang.

Voedsel vs. visserij

"Wanneer het moeilijk wordt, wordt er gesproken over voedsel in plaats van visserij, zodat je twee kanten op kan met het voedselvraagstuk. Aquacultuur is echter geen alternatief voor visserij. Er moet iemand zijn bij de overheid met mandaat, die durft te zeggen wat er moet gebeuren." Dit pleidooi van Maarten Drijver kreeg veel instemming. Vanuit doelen kan je redeneren, zonder doelen kan je niet praten, beaamde een ambtenaar. Zowel vanuit de visserijsector als van de overheid moet duidelijkheid komen over wat volgens beide partijen een goede transitie is voor de visserij.  

Transitiefonds

De vloot zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Er staan nu echter al windmolens, zonder compensatie in het vooruitzicht, stelde VisNed. Het Transitiefonds kwam daarbij ook aan bod. Er bleek vanuit alle aanwezigen wel animo voor een dergelijk fonds, maar hoe dat exact eruit zou moeten komen te zien moet nog verder uitgewerkt worden.

De conclusie van de bijeenkomst is dat natuurorganisaties, visserij en windsector doelen formuleren die in de volgende sessie worden besproken. Het moet daarbij duidelijk worden wat de randvoorwaarden zijn voor iedere sector.