Update werkzaamheden Nemo Link kabel

Het grootste deel van de werkzaamheden van de Nemo Link kabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk is inmiddels achter de rug en het grootste deel is inmiddels ingegraven en mag weer bevist worden. Toch vinden er de komende weken nog de nodige werkzaamheden plaats waar vissers gevraagd wordt goed op te letten en locaties te mijden.

Omdat er vanaf zee veel vragen komen en de nodige onduidelijkheid heerst over o.a. kabelwerkzaamheden in Belgische wateren heeft VisNed bij verschillende partijen updates gevraagd over deze werkzaamheden.

De laatste loodjes
Op het laatste stuk voor de Belgische kust moet de kabel nog het strand op getrokken worden en moet de kabel verder op zee op enkele plaatsen nog verder beschermd worden, zie deze kaart. De offshore werkzaamheden zullen eind augustus afgerond zijn, de inshore werkzaamheden zullen nog voortduren tot eind september.
Ook op de kabelkruisingen zijn in de loop van week 32 nog werkzaamheden die niet op de kaart staan aangegeven, let hier dus goed op!

Er zijn nog steeds wachtschepen aanwezig in het gebied en visser worden verzocht hun instructies te blijven opvolgen. Wij krijgen bericht dat dit tot nu toe goed gebeurd en vissers worden door Nemo Link dan ook bedankt voor hun medewerking.

Meer informatie
Voor vragen kan men direct contact opnemen met Nemo Link via info@nemolink.co.uk of telefonisch via +32 800 11 089