Tijdelijk visserijverbod Westerschelde versoepeld

Begin juli had de Gemeenschappelijke Autoriteit Scheldegebied (GNA) zonder overleg en veel te voorbarig een groot gebied in de Westerschelde willen sluiten voor visserijactiviteiten, ten behoeve van de aanleg van de bekabeling richting windpark Borssele. Na krachtig protest van vissers en hun vertegenwoordigers heeft de GNA het verbod opgeschort, om eerst overleg te voeren met de betrokken vissers. Vanaf 28 augustus is een gedeelte van de Westerschelde gesloten.

 In juli zijn op initiatief van VisNed in het Schelde Coördinatiecentrum in Vlissingen twee besprekingen geweest tussen GNA, Rijkswaterstaat en de visserijvertegenwoordigers. GNA heeft daarbij aangegeven zich niet te hebben beseft hoe groot de impact van het verbod was voor de visserij op de Westerschelde. Het tijdelijk visserijverbod blijft wel noodzakelijk voor een veilig verloop van de scheepvaart op nautisch cruciale punten, met name daar waar scheepvaart manoeuvres moet uitvoeren zoals bijvoorbeeld voor het wisselen van loods of de passage van nautisch moeilijke punten.

Minder impact en schade
Het resultaat van deze besprekingen is dat er nu een veel korter en qua oppervlak beperkter visverbod komt. Daardoor is er minder impact en schade voor de visserij ter plaatse en VisNed en de Nederlandse Vissersbond zijn tevreden met deze handreiking.

Die houdt in dat vanaf 28 augustus tot 19 september een sluiting geldt voor de vaargeulen in een klein gebied onder de Sloehaven. Tussen 19 september en 1 maart 2019 sluit de GNA een groter gebied, maar in het zuidelijk deel blijft meer areaal open voor de visserij in vergelijking met de aanvankelijke plannen.

Bezwaar tegen stenenstort
Zoals de werkzaamheden nu zijn voorgenomen, komen de kabels in de geulen op minimaal vier meter diepte en worden bestort met stenen op de diepe stukken. Buiten de geulen geldt een dieptegrens van minimaal één meter. Omdat het storten van stenen ten koste kan gaan van visgronden, heeft de visserij daartegen bezwaar gemaakt. Nader overleg hierover volgt nog met TenneT, die over de uitvoering van de kabelleggerij gaat.

Toelichting kaart
Van 28 augustus tot en met 19 oktober 2018 is er een tijdelijk visserijverbod in de vaargeulen gelegen in het gebied tussen de meridiaan lopend over boei 6 en de meridiaan lopend over boei 5 met uitzondering van het Vaarwater langs Hoofdplaat en Vaarwater langs Paulinapolder.

Vanaf 19 september 2018 tot en met 1 maart 2019 is er een tijdelijk visserijverbod in het Redegebied Vlissingen tussen de meridiaan lopend over boei 5 en de meridiaan lopend over het voormalige oeverlicht van Nieuwe Sluis.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met David Ras E:  dras@visned.nl of het secretariaat T:  0527 – 684141.Westerschelde