Meer onderzoek naar doorvaart windmolenparken

Tijdens de vergadering van de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond de windmolenparken op de Noordzee.

 

De scheepvaart Adviesgroep Noordzee (SAN) wil de Noordzee, ruimtelijk gezien, bevaarbaar houden en daarom was er afgelopen vrijdag weer een bijeenkomst in de Rotterdamse haven. De Ruimtelijke Ordening op de Noordzee is een lastige puzzel is. Aan allerlei belangen moet worden gedacht. Omdat de Noordzee door diverse sectoren zo intensief wordt gebruikt, wordt de Noordzee soms ook wel een uitgebreide havenbekken genoemd. Er is maar beperkt ruimte. Deze zorg kende de visserij al, maar werd dus ook gedeeld door de andere aanwezigen. 

Compactere windmolenparken

De stand van zaken omtrent de ontwikkeling van windparken was het belangrijkste punt op de agenda. De conclusie was dat niet alle aangewezen gebieden voor de windmolenparken volledig zullen worden benut. Zoals de vlag er nu bij hangt worden tot 2030 de parken compacter gebouwd, waardoor bijvoorbeeld de Bruine Bank vrij blijft bij het windparkgebied ‘IJmuiden Ver’, voor onze vloot natuurlijk van groot belang. Eind dit jaar komt er een rapport van Marin over de cumulatieve effecten van windparken. VisNed zegde toe een kaart van alle plannen rond wind op zee en natuur in de Centrale en Zuidelijke Noordzee ter beschikking te stellen.

Onderzoeken over doorvaart

Er zijn weinig schepen die gebruik maken van de corridors in de windmolenparken, behalve de corridor IJmuiden – Newcastle. Bij de vergadering werd uitgelegd hoe de doorvaart in de toekomst geregeld zal zijn voor de dagelijkse ferry vanuit IJmuiden. Er is ook een pilot gestart voor doorvaart van schepen tot 24 meter. Deze pilot zal bij succes opgeschaald worden naar schepen van maximaal 45 meter en mocht dat ook goed gaan, zelfs naar < 70 meter-schepen.

Papieren zeekaarten niet verplicht

De Dienst der Hydrografie is verantwoordelijk voor het maken van zeekaarten voor de Nederlandse gebiedsdelen. VisNed stelde de vraag of een kotter verplicht is papieren zeekaarten als back-up te hebben of dat die regel kan komen te vervallen. Er werd geantwoord dat het ook toegestaan is om commerciële digitale kaarten als back-up te hebben in plaats van een papieren variant.   

Kustwacht

Een vertegenwoordiger gaf een presentatie over de ontwikkelingen binnen de kustwacht. In de nabije toekomst wordt deze organisatie vanwege de ontwikkelingen op de Noordzee uitgebreid met 24 personen. Ook wordt in 2021 een nieuw gebouw betrokken.