Proef doorvaart windparken per 1 mei van start, maar niet voor schepen die er wat aan hebben

Vanaf 1 mei gaat eindelijk de pilot van start met doorvaart in bestaande windparken. Gedurende twee jaar zullen de parken Luchterduinen (LUD), Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden opengesteld worden voor doorvaart. De openstelling geldt dus niet voor de Gemini windparken boven de Waddeneilanden en doorvaart is slechts voor schepen tot 24 meter. Een gemiste kans, volgens VisNed.

De aangenomen motie van CDA-kamerlid Jacco Geurts uit 2016 om ook grotere (vissers)schepen toe te staan wordt door de minister niet uitgevoerd.

Voor de visserij zijn deze grotere kotters juist de categorie die door planning van nog veel meer windparken veel hinder zullen ondervinden en gebaat kunnen zijn bij doorvaart. Niet alleen doordat minder oppervlakte overblijft, maar ook doordat de route naar de overgebleven visgronden vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.

VisNed vreest dan ook dat er, wat scheepsbewegingen door vissersschepen betreft, weinig gemeten gaat worden in de pilot. Terwijl dit juist een uitgelezen kans was om op kleine schaal ervaring op te doen.

Regels bij doorvaart

Het doorvaren van de windparken gaat wel gepaard met regels die strikt in acht genomen moeten worden om het voor iedereen werkbaar te houden en de veiligheid niet in het geding te laten komen. Zoals gezegd mogen alleen schepen kleiner dan 24m naar binnen en dit mag dit alleen tussen zonsopgang en zonsondergang. Er moet minimaal 50 meter afstand gehouden worden bij turbines en 500 meter rond transformatorplatforms. Klik hier voor de gedragscode waar dit uitgebreider staat uitgelegd.