Opletten tijdens ingraafwerkzaamheden Nemo Link

Van half april tot eind juli zullen werkzaamheden worden uitgevoerd aan het Nemo Link kabelproject dat tot doel heeft de electriciteitsnetwerken van het Verenigd Koninkrijk en Belgie met elkaar te verbinden. VisNed is gevraagd aandacht te schenken aan dit project in de nieuwsbrief. Tijdens de werkzaamheden in Belgische en Franse wateren wordt om veiligheidsredenen namelijk een corridor ingesteld waarbinnen het verboden is om te vissen over gedeeltes waar de kabel nog niet is ingegraven. Om de naleving hiervan te waarborgen zullen wachtschepen langs deze gedeeltes patrouilleren.

Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de wachtschepen en van de maritieme coördinatiecentra, het Préfet Maritime en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), op te volgen bij het naderen van de corridor. Het niet opvolgen van instructies van de bevoegde instanties zou op basis van de Belgische wetgeving tot gerechtelijke procedures kunnen leiden. Na afloop van de werkzaamheden zal de zone waarbinnen het visverbod geldt weer volledig toegankelijk zijn voor de visserij. Klik hier voor meer (contact)informatie en de route van de kabel.