Goed nieuws: transitiefonds in ontwikkeling

VisNed is betrokken bij de ontwikkeling van een transitiefonds. In samenwerking met Stichting de Noordzee kijken wij hoe we een fonds kunnen oprichten dat ervoor moet zorgen dat de Nederlandse visserij ook in de toekomst verder kan. Aan het begin van het aankomende jaar zal bekend zijn hoe het transitiefonds eruit moet zien.

VisNed is geen voorstander van windmolens op de Noordzee, maar wij bekijken de situatie ook pragmatisch. Als de windmolens komen, dan moeten wij er zoveel mogelijk uithalen. Dit betekent dat wij ervoor strijden dat windmolens geplaatst worden op plekken waar zij de visserij het minst kwaad doen. Ook vinden wij dat de vissers moeten  worden gecompenseerd voor het verlies van visgebied. 

Samenwerking
Wij werken samen met Stichting De Noordzee, omdat wij daarmee de kans van slagen groot achten. In Den Haag zijn ze erg gecharmeerd wanneer de visserij en natuurorganisaties met een gezamenlijk plan komen. Wij zijn het niet altijd eens met de Stichting de Noordzee, maar wat betreft de strijd tegen windmolens kunnen we toch goed met elkaar optrekken. Zij zien de windmolens als een gevaar voor de natuur en wij zien de windmolens als een gevaar voor de visserij. VisNed heeft daarom goede verwachtingen van het transitiefonds.