Grootse plannen voor de Noordzee

De overheid is bezig met het opstellen van een strategisch plan voor de Noordzee tot 2030. Dat plan willen ze in gezamenlijkheid samen maken met alle betrokkenen: de verschillende ministeries, andere overheden, Noordzeegebruikers, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties samen. VisNed vertegenwoordigt de kottervisserij in dit proces, maar dat blijkt niet makkelijk te zijn.

Meepraten en meeschrijven
Participatie is de kern van het proces: in alle fasen mogen de verschillende partijen meepraten en zelfs meeschrijven. Brede dialogen, maandelijkse werksessies, ‘joint fact finding’; er wordt van alles georganiseerd. Dat klinkt mooi, maar van de relatief kleine organisatie van VisNed vraagt dat veel. Overal bij aanwezig zijn slurpt kostbare tijd. Maar als je er niet bij bent, wordt jouw inbreng niet meegenomen.
Visserij in de minderheid
De maatschappelijke organisaties lijken hun weg naar deze bijeenkomsten goed te hebben gevonden. Stichting Duinbehoud, Stichting de Noordzee, Stichting Anemoon, de Vogelbescherming; allemaal schoven ze aan bij de zogenaamde ‘natuurtafel’, een subgroep tijdens de bijeenkomst afgelopen 19 maart. De opvatting dat de Noordzee Nederlands grootste natuurgebied is, werd breed gedragen. 
Medegebruik windparken
Om dieper in te gaan op de ‘kansen’ die windmolenparken bieden, werd er een speciale workshop georganiseerd op woensdag 28 maart. VisNed was erbij. Niet om te zoeken naar de kansen voor de visserij, maar om de verwachtingen hieromtrent bij te stellen: bodemvissen vang je nou eenmaal niet zo makkelijk als je de bodem niet mag aanraken. Schepen groter dan 24 meter mogen überhaupt het park niet in. Staandwantvisserij (met de verankering aan weerszijden van het park) zou misschien wel een optie zijn. Hiervoor ligt reeds een aanvraag voor een pilot bij LNV.
Participeren belangrijk
Hoewel het proces rondom het strategisch plan voor de Noordzee ons tegenstaat en de sfeer niet erg motiverend is, zal VisNed het belang van de visserij telkens blijven uitdragen. Wij staan voor de belangen van de Nederlandse visserijsector!