Windparken Doggersbank verder ontwikkeld

De bouw van windparken op het Britse continentaal plat is compleet anders geregeld dan in Nederland. De ontwikkelaars moeten overeenstemming bereiken met alle betrokkenen, dus ook met de visserij. Doorvaart en medegebruik, inclusief visserij is een vereiste en niet zo’n onnodig heet hangijzer als in Nederland.

De plannen voor vier grote windparken op het Britse deel van de Doggersbank zijn in 2015 in de ijskast gezet. Maar het Noorse staatsbedrijf Equinor heeft ze er weer uitgehaald en gaat nu bouwen. Pim Visser was namens VisNed vorige week in Londen en had daar om die reden een gesprek bij Equinor. De afspraken die VisNed samen met de Britse zusterorganisatie NFFO in 2014 maakte zijn uit de dossierkast gehaald en in bespreking genomen. En ook de bouw van twee parken op 54 graden is in voorbereiding genomen.

Statement of Common Ground

De Britse procedure schrijft voor dat er een “Verklaring van Overeenstemming en Verschil” moet komen tussen visserij en ontwikkelaar. VisNed maakt die verklaringen samen met de NFFO. Het zijn immers ‘erg Engelse’ documenten en dan is het beter een Britse partner te hebben. Bovendien worden we niet tegen elkaar uitgespeeld als we samen optrekken.

In dat document staan afspraken over de manier van communiceren van organisaties. Tijdens de bouw, tijdens de periode dat de parken actief zijn en tijdens de afbraak. Maar ook over kabeltracés, veilige afstanden en nog veel meer.

Ook praten we over compensatie, maar daarvan willen ontwikkelaars niet weten omdat ze stellen dat er ‘gewoon’ in de parken gevist kan worden. Wij zeggen dat er toch hinder is en dat die gecompenseerd moet worden. Een punt waar we het niet eens zijn.

Ondertussen gaat het maar door, want op deze vrijdag (de 16e) overlegt Vanguard over een windpark met NFFO, mede namens VisNed, in York. Vanguard bouwt parken middenin de Noordzee, iets noordelijk van Norfolk.

Wat gebeurt er in 2019?

In 2019 zal er vooral onderzoek gedaan worden. Daartoe komt er een zogenaamde ‘Fisheries Liaison’ die ons berichten zal sturen, die VisNed zal delen met betrokken vissers. Er wordt naar verwachting vanaf 2020 begonnen met de bouw op de Doggersbank.

Iets zuidelijker begint Vanguard, samen met 'Boreas’ aan drie parken benoorden Norfolk midden in de Noordzee. VisNed gaat de informatie van al die parken en ontwikkelingen komende maanden goed toegankelijk maken via speciale delen op de VisNed website.