Breed overleg over ontwikkelingen Wind op Zee

Voor VisNed gaat het er om dat vissers in de nieuwe situatie die zich nu ontwikkelt op de Noordzee, en die onvermijdelijk lijkt, wel kunnen blijven vissen. Op een moderne en duurzame manier. De ontwikkelingen gaan heel snel. Daarom een update.

De ontwikkelingen rond de energietransitie gaan zoals gezegd echt supersnel. Er staat enorme politieke druk op een energieakkoord. Grootschalige uitrol van Wind op Zee lijkt onvermijdelijk. Daarbij dreigt visserij in de verdrukking te komen en het kind van de rekening te worden. Dat wil VisNed niet laten gebeuren. Daarom doen we actief mee in een overleggroep onder leiding van oud VNO-NCW directeur Niek Jan van Kesteren. Een overleg op initiatief van Stichting De Noordzee, waar directeuren en voorzitters van alle betrokken organisaties uit industrie, visserij, natuur en milieu en rijksoverheid aan tafel zitten.

Energietransitie in versnelling
We staan aan de vooravond van een enorme verandering in energiegebruik. Men noemt dat ‘elektrificatie’. Fossiele brandstoffen en aardgas als energiebron moeten in hoog tempo vervangen worden door elektriciteit. En erg veel van die elektriciteit moet op de Noordzee worden opgewekt. De Noordzee wordt DE belangrijkste leverancier van vernieuwbare energie. Daar kunnen we allemaal iets positiefs of iets negatiefs van vinden.

Daar kunnen we tegen te hoop lopen en tegen protesteren. Maar het lijkt onvermijdelijk dat het gaat gebeuren. En op een schaal die wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Het is daarom absoluut onwaarschijnlijk dat er op ongewijzigde manier op de Noordzee gevist kan blijven worden. 

Gestuurde verandering
Het kabinet zet op een voortvarende manier de energietransitie in gang. VisNed schrikt van het tempo waarin zaken gebeuren en maakt zich zorgen over de kennelijke roekeloosheid van het proces. Voor visserij zijn het de turbines en de kabels die hinder veroorzaken. En de verzekeringsperikelen maken normale bedrijfsvoering onmogelijk. Dus moet er gekozen worden.

En die keuzes zijn voor VisNed simpel: Of de visserij wordt in 1 keer uitgekocht (en daar is VisNed geen voorstander van) of er komt een transitie naar een innovatieve vissersvloot die past bij de nieuwe werkelijkheid. Een vloot die er anders uit ziet en die een aantal schepen omvat dat past bij het duurzame nieuwe vissen. Die insteek van het VisNed-bestuur is overigens niet nieuw, de eerste aanzet werd in januari 2017 gegeven tijdens een brainstormsessie van PO-bestuurders in Utrecht. 

Overleg over nieuwe toekomst
VisNed gaat daarvoor heel snel een overleg met de belangrijkste spelers op de Noordzee in gang zetten. Met de turbinebouwers en de kabelleggers. Maar ook met natuurorganisaties. Zodat we bij een volgende bijeenkomst in de maand juni een gezamenlijke aanpak kunnen presenteren. Vanuit de maritieme industrie is VisNed benaderd over het ontwikkelen van “precisievisserij’ in en rondom windparken.

Tennet en Ministerie EZK bij VisNed bestuur
Gezien de snelheid waarmee plannen ontwikkeld worden en de omvang van die plannen heeft VisNed vertegenwoordigers van Tennet en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd voor een bijpraatsessie tijdens de bestuursvergadering van 16 mei.