Kottervisie en proces Noordzee Akkoord

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de zogeheten appreciatie van het advies over de Kottervisie. LNV moet keuzes maken ten aanzien van welke zaken ze wel en niet willen stimuleren en hoe ze de toekomst van de visserij zien. In dit document moeten ook de losse eindjes afgehecht worden waar in het Onderhandelaarsakkoord van het Noordzee Akkoord niks over gezegd wordt. 

Vanuit de sector zijn er nog veel vragen en onzekerheden ten aanzien van het Onderhandelaarsakkoord dat op 10 februari gepresenteerd is. Zo is de alleen de visserij buiten de 12-mijls zone meegenomen in het Noordzee Akkoord, dus wat wordt er geregeld voor de garnalenvisserij en mogelijke verdringingseffecten?

Hoe gaat de saneringsregeling eruit zien en er moet duidelijkheid gegeven worden over de innovatiegelden en de ontwikkelrichting zoals de overheid deze ziet?

De Kottervisie is nodig om een volledig beeld te kunnen vormen van de consequenties van het wel of niet ondertekenen van het uiteindelijke Noordzee Akkoord. Het is dus onderdeel van het pakket aan duidelijkheid wat we onze leden willen verschaffen, voordat er keuzes gemaakt kunnen worden.

Uiteraard is er al een hoop discussie over hetgeen wat nu al wel bekend is, maar dit is niet het totaalpakket en speculeren heeft geen zin.

Ledenconsultatie

We verwachten dat elementen uit de Kottervisie uiterlijk begin volgende week vastgesteld en gedeeld kunnen worden. Er is afgesproken dat de ledenconsultatie over het Onderhandelaarsakkoord van het Noordzee Akkoord 20 of 21 maart plaatsvindt, per PO of organisatie. Uw PO of vereniging neemt hierover contact met u op. Voor die tijd wordt het ge├╝pdatete 'vragen en antwoorden document' (Q&A) met de leden gedeeld via de visserijorganisaties.

Voor vragen, zorgen of opmerkingen over het Noordzee Akkoord proces kunt u contact opnemen met uw PO of met VisNed.