Noordzee Overleg OFL

Op 29 januari jl. berichtte de NOS dat er 200 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord. VisNed wil duidelijkheid verschaffen over wat dit bericht betekent. 

Er wordt al een jaar gesproken over de totstandkoming van een Noordzee Akkoord, onder leiding van Jacques Wallage. Dit proces komt voort uit het feit dat het steeds drukker wordt op zee en partijen hebben uitgesproken te willen kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden over hoe om te gaan met de ruimtelijke problemen die ontstaan als alle plannen (met name wind op zee) worden doorgevoerd.

Binnen de visserij is hiervoor begin 2019 het overleg van Visiepartners opgestart, waarin in totaal 11 visserijorganisaties deelnemen.

Dit Noordzee Akkoord is een pakket wat bestaat uit een tekst waarin afspraken staan en een geldbedrag om die afspraken uit te kunnen voeren. Over de tekst was al duidelijkheid, het beschikbare bedrag is nu ook bekend. 

Het rijk stelt in totaal dus €200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de te maken afspraken. Van dit bedrag gaat €119 miljoen naar de visserijtransitie. De rest is voor onder andere het verbeteren van de milieutoestand, controle en handhaving en onderzoek.

Processtappen 

Het proces is zo dat er eerst een onderhandelaarsakkoord komt. Afgelopen woensdag hebben de Visiepartners hierover hun positie bepaald en met de nodige mitsen en maren uiteindelijk mandaat gegeven.

Dit is nog geen definitief Noordzee Akkoord, maar de onderhandelaars zeggen in dit geval dan namens de bestuurders van wie zij mandaat hebben: "Deze combinatie van tekst en bedrag achten wij het hoogst haalbare en wij zullen dit met positieve aanbeveling bij onze achterban ter consultatie voorleggen". 

Kottervisie

Voor de visserij is de link met de door het ministerie van LNV op te stellen Kottervisie erg belangrijk. Een uiteindelijk Akkoord bevat namelijk niks over de besteding van de middelen, hoe het geld besteed wordt en hoe de visserijtransitie eruit gaat zien. Dit moet worden vastgelegd in de Kottervisie. Dat is enerzijds een kans, anderzijds lastig, want dat proces loopt nog.

Achterban aan zet

Vervolgens gaan de onderhandelaars met dit totaalpakket (onderhandelaarsakkoord en geldbedrag) terug naar hun leden voor een ledenraadpleging, in de weken na het sluiten van een onderhandelaarsakkoord. De achterbannen van zowel visserij, de natuurorganisaties, de windenergie sector en de Olie & Gas industrie hebben het laatste woord over of er uiteindelijk een Noordzee Akkoord gesloten kan worden.