Afronding van Pulsonderzoek en ICES advisering

Het uitgebreide wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar pulsvisserij komt tot een afronding. De gegevens uit de data loggers van de schepen die noodgedwongen moesten stoppen en allemaal mee deden aan het grote onderzoek zijn uitgelezen. De adviesaanvraag aan de onafhankelijke ICES wetenschappers is de deur uit. Over puls moet komend jaar een evaluatie gemaakt worden door de Europese Commissie, daarvoor is het van belang dat er onafhankelijke en ‘peer reviewed’ informatie beschikbaar komt. 

Prof. Adriaan Rijnsdorp, die het grote onderzoek leidt, heeft eind december de overheid, sector en NGO's bijgepraat over de resultaten van het pulsonderzoek tot nu toe. Ook presenteerde het Vlaams Instituut voor de Zee Belgische VLIZ een ‘appreciatie’ van puls, deze is hier te vinden. 

De verspreiding 

De dataloggers van de gestopte pulsschepen hebben, in combinatie met de rapportages van de schippers, veel meer informatie opgeleverd dan tot nu toe beschikbaar was. Daarmee kunnen de wetenschappers preciezer aangeven wat het vaar- en vispatroon is. Het toont bijvoorbeeld aan dat er veel verschil is tussen ‘zoeken’ en ‘een visserijtje’. Voor een goede vergelijking moet dat onderzoek eigenlijk voortgezet worden, juist nu de schepen helaas hebben moeten stoppen. Daarover gaan de onderzoekers op 28 februari met de betrokken schippers in gesprek.

Onderzoek naar effecten op gevangen en niet gevangen vissen

Veel van de met puls gevangen vissen, zijn wetenschappelijk onderzocht en geanalyseerd. De effecten van puls (of juist het ontbreken daar van) op al deze verschillende vissoorten is nauwgezet in kaart gebracht. Grote vissen en kleine vissen, platvis en rondvis, een breed scala in alle soorten en maten. Ook hierover berichten de onderzoekers eind februari.  

Onderzoek naar effecten op bodemleven 

Een belangrijk onderdeel was het onderzoek naar de effecten op het bodemleven. Daartoe zijn er veldproeven gedaan en ook is er gebruik gemaakt van modellen, waarmee effecten van puls in de bodem en in de waterkolom in kaart zijn gebracht naar aanleiding van geuite zorgen die leefden onder sommige vissers. Ook het onderzoek in het spoor van een pulskotter hoorde bij dit deel van het project. De meeste gestelde vragen van de afgelopen jaren kunnen nu op basis van feiten worden beantwoord.