Voor pulsvisserij vrijwillig gesloten gebieden blijven van kracht

Op verzoek van de Engelse National Federation of Fishermen’s Organisations (NFFO) hebben VisNed en NVB er in toegestemd om de vrijwillig gesloten gebieden voor Pulsvisserij in 2020 te continueren. Doelstelling van de private overeenkomst tussen Engelse en Nederlandse vissers is om deze gebieden die van groot belang zijn voor de kustvissers aan de Engelse oostkust te vrijwaren van pulsactiviteiten.

De visserijorganisaties zijn door de NFFO benaderd over de twee voor puls vrijwillig gesloten gebieden in het Engelse deel van de Noordzee; Theemsmonding en ten oosten van Lowestoft. De betrokken kustvissers uit het Verenigd Koninkrijk (V.K.) hebben aangegeven de maatregel in 2020 te willen continueren.

Nu we ervan uit kunnen gaan dat het V.K. per 1 februari 2020 de EU gaat verlaten en daardoor formeel ook uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid stapt, is het van belang dat we zo lang mogelijk met puls in de Britse wateren kunnen blijven opereren. Dat geldt voor de transitieperiode tot 31 december 2020, maar ook daarna, voor de ondernemers die een pulsontheffing hebben tot 1 juli 2021. Als puls ooit weer breed toegestaan wordt, is het van belang dat we er alles op inzetten dit dan ook mogelijk te houden in Britse wateren.

Dit afwegend hebben VisNed en NVB besloten in te gaan op het voorstel van de NFFO en de huidige regeling in 2020 ongewijzigd te continueren.

Volgens Barrie Deas (directeur van de NFFO) zijn de afspraken belangrijk. “Dit is een overeenkomst tussen de vissers van beide landen om een concentratie van puls activiteiten te voorkomen in gebieden die traditioneel bevist worden door lokale vissers, wat zou kunnen leiden tot frictie”, aldus Barrie Deas.

Pim Visser is tevreden over de gang van zaken in het afgelopen jaar en vindt het besluit tot continuering toekomstgericht. “Ondanks dat een heel onzekere tijd is aangebroken voor de pulsvisserij, is het goed om oog te blijven houden voor de gevolgen voor vissers in de kustzone. Pulsvisserij blijft sowieso tot 1 juli 2021 en daarom is het goed dat we de bilaterale afspraken met de Engelsen voortzetten, dit ook met het oog op de aanstaande Brexit en de toekomst van puls in Britse wateren.”

Het kaartje met daarop aangegeven de twee voor puls gesloten gebieden kunt u hier vinden.