Pulsonderzoek in afrondende fase

Het grote onderzoek naar de impact van gebruik van het pulstuig op het ecosysteem is in de afrondende fase. Er is met name gekeken naar impact van puls op het bodemleven en op bijvangst. Ook is er onderzoek gedaan naar efficiency en ruimtelijke spreiding. Komend voorjaar beoordeelt ICES de gedane onderzoeken, waarna er eind mei en wetenschappelijk oordeel ligt.

 

Wageningen Marine Research (WMR) heeft de leiding in het onderzoek, waarvan grote werkpakketten door de PhD studenten Pim Bouten en Justin Tiano worden uitgevoerd. Separaat is er een model ontwikkeld, wat in detail inzicht geeft in de effecten van elektrische velden op de bodem en in de waterkolom.

Prof. Adriaan Rijsdorp nam met zijn team de analyse van de vispatronen voor zijn rekening. Die onderzoeken zijn in de afrondende fase waarover later gepubliceerd wordt.

Verspreidingsonderzoek levert waardevolle informatie op

Het verspreidingsonderzoek, in combinatie met de gegevens van de datalogger van de pulstuigen, geeft groot inzicht in vispatronen in relatie tot vangstsuccessen.

Voor een verdiepingsslag is meer onderzoek nodig, met name om inzicht te krijgen in vispatronen en vangstsuccessen nu vissers noodgedwongen terugkeren naar de boomkor.

Ondanks de teleurstelling en boosheid van het wegvallen van het pulstuig is het belangrijk om na de terug-schakeling toch mee te blijven doen aan het onderzoek en zullen daarom individueel schippers benaderen met dit verzoek.

ICES traject

Wetenschappelijke onderzoeken moeten altijd beoordeeld en gevalideerd worden. Dat gebeurt in de Werkgroep (WG) Elektra van ICES.

Daarnaast is ICES om een oordeel gevraagd over het gebruik van het pulstuig, op basis van het totaalpakket aan wetenschappelijke informatie.

Het advies wat hier uit komt, dient als inbreng in het evaluatietraject van de Europese Commissie over de nieuwe verordening Technische Maatregelen.

Presentatie onderzoek aan schippers

Om de uitkomsten van het onderzoek te delen met alle schippers die er aan hebben deelgenomen (de hele vloot dus), wordt een bijeenkomst belegd bij Wageningen Marine Research in IJmuiden, op vrijdag 28 februari 2020 van 15:00 - 17:00 uur.