PERSBERICHT – Pulsvissers accepteren geen onrechtvaardig besluit

De Nederlandse pulsvissers dreigen deze week door toedoen van emotionele campagnes hun pulsontheffingen te verliezen. In Straatsburg vergaderen aanstaande woensdag de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement in het zogenaamde triloog over de toekomst van het pulstuig. Alles wijst erop dat de uitkomsten van dit triloog desastreus zullen zijn voor de Nederlandse kottervloot. Een verbod op de pulsvisserij zal de Nederlandse kottervisserij niet accepteren. De belangenorganisaties van de kottervisserij hebben minister-president Rutte gevraagd om voor de pulsvissers in de bres te springen en met zijn Franse collega president Macron in contact te treden. Het zijn met name de Fransen die bezwaar maken tegen de pulsvisserij.

Innovatieve karakter
De pulsvisserij is een toonbeeld van het innovatieve karakter van de Nederlandse vissers. Circa 80 Nederlandse kottervissers hebben een ontheffing voor deze veelbelovende techniek die wetenschappelijk bewezen 46% brandstof (CO2-uitstoot) bespaart, 20% minder bodemberoering geeft en maar liefst 50% minder bijvangst). Daarmee is de kottersector één van de weinige sectoren die de klimaatdoelstelling van 50% reductie van de uitstoot heeft behaald.

Emotionele waanbeelden
Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek wordt de pulsvisserij geslachtofferd in de Europese politieke arena. Het is milieuactivisten van Bloom -voornamelijk uit de hoek van Frankrijk- gelukt om de Europese politiek gedurende de besluitvorming met onjuiste informatie over de pulstechniek te beïnvloeden. Alle wetenschappelijke onderzoeken die zeer positieve resultaten laten zien, worden hierbij in de wind geslagen en in twijfel getrokken door de actievoerders. “Bloom wuift wetenschappelijke onderzoeken weg en verkoopt Fake News over het pulstuig. De Europese politiek heeft oogkleppen op en tuint er met open ogen in. Dit accepteren wij als pulsvissers niet! Besluitvorming mag niet op basis van emotie gedaan worden, maar op basis van feiten”, zeggen de pulsvissers. De vissers benadrukken dat Europese besluitvorming op deze wijze sterk ongeloofwaardig is.

Brief aan premier Rutte
Met het verlies van de pulsontheffingen dreigt een aanzienlijk deel van de Nederlandse kottervisserij verloren te gaan. Bovendien leidt dit tot een forse (78%) toename van brandstof en CO2-uitstoot. De reden dat de pulsvissers een brief aan minister Rutte stuurden. “Hij is onze laatste strohalm om deze visserijtechniek van de ondergang te redden”, zeggen de pulsvissers. Ook benadrukken de vissers in de brief aan premier Rutte dat een verbod op het pulstuig niet alleen de pulsvissers en bemanningsleden raakt, maar zal doorwerken in de gehele keten van handel en verwerking, de toeleverende industrie, het visserijonderzoek en het visserijonderwijs.

Vervolgstappen
De pulsvissers zijn deze maandagochtend bij elkaar gekomen om te vergaderen over mogelijke vervolgstappen en een mogelijke actie om de Europese politiek voor het definitieve besluit wakker te schudden.

Voor meer informatie over pulsvisserij wijzen wij u op de onlangs uitgebrachte film ‘Pulsefishing mini documentary’ of kunt u contact opnemen met Sarah Verroen (VisNed) via: 06-30081837