Uitkomst ruiloverleg met België

Vorige week vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Ondanks dat het niet gemakkelijk was “vraag” en “aanbod” goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Nederland had de platvisrechten in de Westelijke wateren en de Golf van Biskaje aan te bieden. Kijkend naar de quota-situatie op de Noordzee kunnen we vaststellen dat vanuit Nederlands perspectief er dit jaar behoefte is aan kabeljauw, roggen en vangstrechten in de Noorse zone en het Skagerrak.

Ondanks dat de Rederscentrale aan de eigen overheid had gevraagd om te wachten met het ruilen van de Belgische rechten in het Skagerrak, heeft België deze hoeveelheden in december al weer met Denemarken geruild. Verder is duidelijk dat Belgische vissers dit jaar zelf ook in de Noorse zone gaan vissen. Eigenlijk wilde ze daarom geen Zeeduivel Noorse zone ruilen, maar dankzij druk van onze kant is er toch iets gedaan.

Ook zien we in Nederland dat van de 24 Kanaalvergunningen er steeds meer in gebruik genomen worden. Dit betekent dat er meer zeedagen en meer bijvangstquota nodig zijn van sommige soorten. Uiteindelijk is de volgende ruil afgesproken:

Van België naar Nederland:

 

Haring Noordzee Noord + Zuid en bijvangst

4.331 ton

Kabeljauw Noordzee

50 ton

Rog Noordzee

40 ton

Makreel Noordzee

540 ton

Koolvis Noordzee

170 ton

Schelvis Noordzee

20 ton

Zeeduivel Noorse Zone

20 ton

Leng Noorse zone

2 ton

Schol Kanaal

100 ton

Witte Koolvis Kanaal

3 ton

Schelvis Westelijke wateren

4 ton

Kanaal Zeedagen

500.000 kW-dagen

Van Nederland naar België:

 

Tong Ierse Zee

68 ton

Tong Zuidwest Ierland

44 ton

Tong Golf van Biskaje

252 ton

Schol Ierse Zee en Zuidwest

52 ton

Kabeljauw Ierse Zee

1 ton

De Nederlandse trawlersector ontvangt de geruilde haring en wat kleine quota westelijke wateren en levert daarvoor aan de kottersector (de tegenwaarde van) ongeveer 175 ton Noordzee-tong. Gezien het op dit moment ontbreken van behoefte aan tong en schol zal er, net als voorgaande jaren, een financiële compensatie plaats vinden, die via de PO’s aan de kotters beschikbaar gesteld wordt.

De vangstmogelijkheden in het Kanaal en de demersale effort die geruild zijn ten behoeve van de fly-shooters dienen door deze vissers eveneens aan de collega-kotters gecompenseerd te worden.