MIT Haalbaarheidssubsidie voor innovatie in de visserij

Het Rijk stelt vanaf 7 april € 400.000 subsidie beschikbaar voor visserij-ondernemers die de haalbaarheid van hun innovatieve idee willen onderzoeken. Het doel is om duurzame vernieuwingen in de visserij te bevorderen. Per aanvrager is er € 20.000 subsidie mogelijk voor alles wat nodig is om de eerste stappen te zetten.

Onder meer eigen onderzoek, overleg met deskundigen, marktonderzoek, online research of een aantal proeven zijn subsidiabel. Het is een herhaling van de subsidie waar we als VisNed heel positieve ervaringen mee hebben. Vorig jaar werd er aan 20 projecten € 20.000 subsidie toegekend. 

Eerste stap op weg naar duurzame innovaties 

Het doel van de subsidie is dat vissers die duurzame kansen zien, een eerste stap zetten om te onderzoeken of hun ideeën levensvatbaar zijn. Het kan daarbij gaan om het verminderen van verspilling, ongewenste bijvangst en bodemberoering of om methoden/vistuigen om selectiever te vissen. Ideeën voor minder impact op klimaat of milieu en duurzame kweekmethoden komen ook in aanmerking. Het gaat om het onderzoeken van de haalbaarheid van ideeën. Ondernemers bepalen zelf wat nodig is voor de haalbaarheidsstudie.  Bundelen van krachten in samenwerkingsverbanden kan ook. 

Subsidie voor eigen uren en overige kosten

Subsidie is mogelijk voor alle activiteiten om de openstaande vragen te beantwoorden. Eigen uren zijn subsidiabel, maar ook externe kosten, zoals het inhuren van een onderzoeksbureau of het kopen van materialen. 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

De regeling staat open vanaf 7 april 2020. Maar let op, het is ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt!" VisNed kijkt graag mee of uw idee in aanmerking komt voor subsidie. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend overleg. Wacht niet en reageer direct. Dan hebben we samen voldoende tijd nodig voor het maken van een goede aanvraag. In het VisNed team is David Ras (dras@visned.nl) uw aanspreekpunt.