Tests met biopluis van start

In december 2019 heeft het bedrijf Senbis Polymer Innovations BV vijf vissers voorzien van speciaal geproduceerd biopluis, een mogelijk alternatief voor pluis, gemaakt van in zeewater afbreekbaar materiaal. Dit materiaal moet uitgebreid getest worden, waarbij gekeken wordt naar slijtage, gebruik en werking en de biologische afbreekbaarheid. Rijkswaterstaat financiert de proeven, die uitgevoerd worden op de Noordzee en de Waddenzee. 

VisNed is sinds 2014 partner van het consortium wat onderzoek doet naar alternatieven voor pluis. Hierin werkt VisNed samen met Wageningen Economic Research (voorheen LEI), het Ministerie van IenW (RWS), Stichting de Noordzee en voorheen Wing Process Consultancy BV.

Uit eerdere testfases zijn verschillende mogelijke alternatieven voor pluis gekomen. Het eerste alternatief, het yakleer, is al naar tevredenheid in gebruik genomen door de BRA-5 en BRA-7 en onder andere de GO-38 wil verder met het yakleer. Dit alternatief werkt op bepaalde visgronden al naar tevredenheid. Er zijn echter ook nog visgronden waarbij regulier pluis onmisbaar is om de visserij te kunnen beoefenen. 

Om invulling te geven aan de zoektocht naar milieuvriendelijkere alternatieven, wordt nu door de GO-48, TX-1, WR-54, HA-4 en TH-6 getest met het 'biopluis'. Het is voor VisNed wel een voorwaarde dat er een duurzaam alternatief is wat op alle fronten vergelijkbaar is, ook qua kosten.

Zie voor uitgebreidere informatie vakblad Visserijnieuws, het artikel staat hier