Gesloten gebieden om de Noord

In verband met extra beschermingsmaatregelen voor kabeljauw zijn er in de paaiperiode in het noordelijk deel van de Noordzee en het Skagerrak een aantal gebieden gesloten.

Volgens ICES is het herstel van de kabeljauwbestand de Noordzee dat de laatste jaren zichtbaar was tegengevallen, daardoor is de toestandsbeoordeling fors naar beneden toe bijgesteld. Tussen de EU en Noorwegen is afgesproken dat naast een enorme reductie van de TAC met 50% een aantal aanvullende maatregelen wordt genomen.

Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die binnenkort aan de slag gaat. Daar op vooruitlopend, is ter bescherming van paairijpe kabeljauw een aantal gebieden aangewezen die tijdens het 1e kwartaal gesloten worden. Een kaartje met daarop de gebieden en de posities vindt u hier.

Deze gebieden zijn van toepassing voor alle gesleepte vistuigen, dus ook voor de boomkor. Voor de andere maatregelen waar de werkgroep zich over gaat buigen is de inzet van Nederland en een aantal andere lidstaten, om vaartuigen met een marginale bijvangst aan kabeljauw hiervan vrijgesteld te krijgen.