Overzicht benutting Nederlandse quota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 13 december 2019, wat betekent dat de aanvoer tot en met week 47 verwerkt zal zijn. 

Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 7 december 2018, wat de aanvoer weergeeft tot en met week 46. In vergelijking met deze periode ligt de aanvoer van de belangrijke soorten tong en schol lager.

 

2019

2018

 

( 13-12-2019)

( 7-12-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

10.307

6.604

64 %

12.825

7.933

62 %

Schol

44.869

18.707

42 %

50.355

21.834

42 %

Kabeljauw

885

691

78 %

995

466

47 %

Wijting

955

817

86 %

783

591

75 %

Tarbot/Griet

4.963

2.616

53 %

4.265

2.387

56 %

Tongschar

704

339

48 %

879

280

32 %

Langoustines

1.598

1.375

86 %

915

795

87 %

Rog

343

341

98 %

278

289

104 %

Schol Skagerrak

2.771

2.594

94 %

2.579

1.277

50 %

Wijting Kanaal

787

673

85 %

501

430

86 %