Versterking samenwerking VisNed PO's

De bij VisNed aangesloten PO's, zijn het eerste aanspreekpunt voor onze leden als het gaat om contingentbeheer en bijvoorbeeld bemanningszaken en benodigde certificaten. De medewerkers zien kansen om de dienstverlening in grotere gezamenlijkheid op te pakken, dus hier gaan we in 2020 mee aan de slag. 

Vorige week kwamen de medewerkers van de producentenorganisaties (PO's) bijeen voor kennisuitwisseling over systemen, belangenbehartiging en regionale dienstverlening. VisNed is geen PO, maar een samenwerkingsverband van vijf PO's. Nederland kent voor de bodemvisserij op de Noordzee en Waddenzee zeven PO's. Naast de samenwerkende VisNed PO's zijn dat de PO NVB en PO Rousant. 

In de regio zijn voor onze leden de medewerkers van PO West, PO Wieringen, PO Delta Zuid, PO Urk en PO Texel het primaire aanspreekpunt. Zij faciliteren contingentbeheer (huur, verhuur, koop en verkoop), assisteren in het aanvragen van benodigde papieren en certificaten en kunnen vragen beantwoorden die op het bedrijfsniveau relevant zijn, bijvoorbeeld over de verplichte RI&E en bemanningszaken.

De koepelorganisatie VisNed houdt zich daarentegen bezig met de landelijke en internationale beleidszaken en internationale quotumruilen en is dus zelf geen PO, hoewel we onderlinge samenwerking wel faciliteren en voor de PO's het aanspreekpunt zijn voor vragen en opmerkingen over (internationaal) beleid en politieke lobby.