Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 14 november 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 43 verwerkt zal zijn.

 Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 15 november 2018, wat eveneens de aanvoer weergeeft tot en met week 43. In vergelijking met deze periode ligt de aanvoer van de belangrijke soorten tong en schol lager.

 

2019

2018

 

( 14-11-2019)

( 15-11-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

10.307

5.998

58 %

12.825

7.377

58 %

Schol

44.809

17.355

39 %

50.325

20.826

41 %

Kabeljauw

975

667

68 %

995

326

33 %

Wijting

925

754

82 %

594

538

89 %

Tarbot/Griet

4.531

2.290

51 %

4.265

2.203

52 %

Tongschar

704

314

45 %

879

265

30 %

Langoustines

1.598

1.313

82 %

915

761

83 %

Rog

343

335

98 %

273

262

96 %

Schol Skagerrak

2.771

2.412

82 %

2.579

1.041

40 %

Wijting Kanaal

787

622

79 %

501

404

81 %