VIBEG Regiegroep, werkafspraken zorgen voor duidelijkheid

Afgelopen week is de Vibeg werkgroep bij elkaar gekomen om werkafspraken te maken. Afspraken die nodig zijn om weer duidelijkheid te scheppen, de basis voor het nodige vertrouwen. 

Vertrouwen is niet vanzelfsprekend tussen de Vibeg partners, waarbij de spanning afkomstig van externe ontwikkelingen (buiten Vibeg om) die op de sector af komen ook op dit proces zijn weerslag heeft. Het pulsverbod heeft een directe invloed op Vibeg en er is irritatie over het gebrek aan voortgang, evenals over technische problemen met Blackbox. Werkafspraken bieden duidelijkheid en zijn de basis om weer te komen tot constructief overleg.

Een heet hangijzer was de aanvraag van een NB wet vergunning voor de boomkor met wekkerkettingen. Deze vismethode is dankzij het pulsverbod het enige alternatief waar men op terug kan vallen. Dankzij een constructieve opstelling van alle betrokkenen is er zicht op een oplossing in de vorm van een compromis. Daarin wordt een aanvraag gedaan voor een beperkt aantal schepen wat tegelijk kan vissen in NB gebieden.

Dat betekent niet dat er nu al een vergunning is maar er is beweging. In de aanvraag zal aandacht zijn voor zelfregulering en toezicht op het naleven van afspraken en wet- en regelgeving, wat in een ieders belang is. Daarnaast zetten we in op innovatie richting tuigen die zowel tong vangen als minder impact op het ecosysteem hebben. 

Black Box en zelfregulering

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opzetten van een systeem waarin de sector onafhankelijk toezicht organiseert met behulp van de Black Box. De Regiegroep Vibeg heeft geconstateerd dat we als sector hierin grote stappen hebben gezet hierin en heeft ingestemd met de huidige opzet die nu verder uitgewerkt zal worden. Tegelijk is er een onderzoek gedaan naar de werking en fraudebestendigheid van de systemen en een verbetertraject hiervoor. 

Motorvermogen

Het toezicht op motorvermogen is onderdeel van de Vibeg afspraken en actueel gezien het PK dossier wat onlangs in de media was. Het model van privaat toezicht heeft de mogelijkheid ingebouwd om ook hierop te registreren wat er gebeurt, het loggen van motorvermogen een onderdeel van de huidige ontwikkeling. Door zo gaandeweg kennis op te bouwen zetten we als sector stappen voorwaarts. Er moet voor ondernemers sprake zijn van een gelijk speelveld in de (garnalen)sector.