Black Box: tempo maken en vasthouden

In de Nb-wet vergunning voor Waddenzee en Noordzeekustzone  staat de verplichting tot het hebben van een werkende Black Box ten behoeve van plaatsbepaling. Recentelijk sprak Minister Schouten over de inzet van een ‘tachograaf’ in het kader van controle op motorvermogen. In de afgelopen zes maanden is door de sector veel aandacht besteed aan het verbeteren van de techniek achter de Black Box en de manier van controleren en handhaven.

Het onderwerp Black Box zorgt al jaren voor verhitte gesprekken. VisNed wil over alle onderwerpen (ook Black Box) op basis van feiten een geïnformeerde discussie voeren. Het uitgangspunt van deze discussie is dat wetten en regels er niet voor niets zijn, dat iedereen zich aan wetten, regels en PO afspraken moet houden en er voor alle vissers een gelijk speelveld moet zijn.

Mooie uitgangspunten, maar in de praktijk ontbreekt het gelijke speelveld, is er iets mis met de techniek waarmee gecontroleerd wordt of ligt er geen prioriteit op de handhaving. Daar moet dan wat aan gebeuren.

Herstart Black Box optimalisering

Noor Visser heeft in opdracht van het Ministerie van LNV dit jaar een verkenning uitgevoerd naar controle en handhaving in relatie tot de Black Box en Natura2000. Aan het eind van de zomer heeft zij mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen, waaruit gekozen kon worden. Ed de Heer heeft vervolgens een opdracht van het Ministerie van LNV gekregen om er voor te zorgen dat er een breed gedragen werkwijze wordt geïmplementeerd.

Een 'schone start' is altijd makkelijker dan het voortborduren en aanpassen van iets wat in eerdere stadia niet goed slaagde, wat betekent dat het een complex proces is om te komen tot een werkwijze waar zowel de PO's als NGO's het over eens zijn.

Intussen hebben alle partijen er voldoende vertrouwen in dat er goede stappen gezet kunnen worden en de komende weken zullen de overheid, NGO's en PO verschillende keuzes moeten maken waarna regelementen kunnen worden opgesteld. Het streven is om nog voor Kerstmis een goed werkend controlesysteem ‘up and running’ te hebben, maar de daadwerkelijke start in 2020 is afhankelijk van het hebben van een goed functionerende Black Box. 

Plaatsbepaling

Op het vlak van plaatsbepaling werken alle typen Black Boxes correct. Als het gaat om het bepalen of er wel of niet gevist wordt, is dat gecompliceerder. Bij sommige types Black Boxes is dat goed geregeld, maar bij andere types is er sprake van fouten in de programmering of zijn er mogelijkheden voor manipulatie.

Deze technische problemen moeten opgelost moeten worden om een gelijk speelveld te genereren, maar deze oplossingen moeten eenduidig zijn en kosten geld, over beide aspecten is overleg gaande. In de komende weken moeten de PO’s en LNV afspraken maken om stappen te zetten. Er is op de vloot een luide roep om meer controle en handhaving, enerzijds wat betreft 'waar' gevist mag worden, maar ook wil men meer handhaving zien wat betreft naleving van de PAP-afspraken. 

Motorvermogen

Enkele jaren geleden is er een proef geweest met een Black Box voor het meten van motorvermogen. Die proef is beëindigd, omdat het systeem niet fraudebestendig zou zijn. Vanwege alle problemen gekoppeld aan plaatsbepaling, is de proef motorvermogen niet herhaald. Echter, nu, na het doorlichten van de systemen op fraudegevoeligheid, lijkt de tijd rijp voor een vervolgstap in de beproeving van Black Box motorvermogen.

Los daarvan moet er nagedacht worden over het beantwoorden van de vraag of er ook privaat toezicht op motorvermogen moet komen. In de uitwerking van de plannen voor controle en handhaving is daar nadrukkelijk een optie voor open gehouden.

Het VisNed standpunt

De VisNed PO’s hebben over het Black Box traject en het private toezicht een helder standpunt: “liever gisteren ingevoerd dan vandaag”, vooral ingegeven door de roep om gelijk speelveld voor alle vissers in het kader van PAP garnalen, maar een snelle invulling van de Vibeg afspraken is ook van groot belang.

De problemen kunnen niet vooruit geschoven blijven worden, zoals de afgelopen jaren is gebeurd. VisNed dringt daarom bij het Ministerie van LNV steeds aan op voortvarendheid. Vanuit ons team wordt actief meegedacht en meegewerkt om de deadline van Kerstmis te halen.

Zodra het private toezichtmodel ingericht is, moet het proces voort, waarbij er niet gewacht kan worden op de perfecte technische situatie. Liever in stapjes beginnen en aan de gang, dan wachten op een perfecte startpositie. Daarom is het goed om nu ook snel een proef op te starten om de mogelijkheden en onmogelijkheden van controle op motorvermogen helder in kaart te brengen. De afgelopen periode is enorme voortgang geboekt en daarom moet er op die ingeslagen weg gewoon voort gegaan worden.