Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 17 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 40 verwerkt zal zijn.

Ter vergelijking onderstaand het overzicht per 11 oktober 2018, dat de aanvoer weergeeft tot en met week 39. In vergelijking met deze periode ligt de aanvoer van de belangrijke soorten tong en schol lager.

 

2019

2018

 

( 17-10-2019)

( 11-10-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

8.982

5.426

60 %

10.825

6.348

59 %

Schol

39.398

16.058

41 %

43.550

19.080

44 %

Kabeljauw

939

639

68 %

995

292

29 %

Wijting

834

639

77 %

594

467

79 %

Tarbot/Griet

4.531

2.011

44 %

3.947

1.861

47 %

Tongschar

704

291

41 %

879

248

28 %

Langoustines

1.465

1.226

84 %

750

634

85 %

Rog

282

316

112 %

253

216

85 %

Schol Skagerrak

2.513

2.029

81 %

2.297

675

29 %

Wijting Kanaal

732

592

81 %

462

388

84 %