Aanlandplicht: blijf bij de feiten

Tijdens de maandelijks terugkerende vergadering over de Uitvoeringsagenda Aanlandplicht, werd er, naast de voorstellen voor 2020, ook gesproken over de praktische consequenties en ervaringen over de invoering van de aanlandplicht. VisNed pleit hierin voor een discussie op basis van realiteit.

Uit de voorstellen van de Scheveningengroep (groep van lidstaten rond de Noordzee) voor 2020, wordt duidelijk dat het aantal uitzonderingen op de aanlandplicht toe zal nemen. Volgend jaar komen daar bijvoorbeeld schol in TR 1 en 2 bij en ook een uitzondering voor tarbot.

De voorstellen gaan nu het besluitvormingsproces in en ruim voor het einde van het jaar zal er een overzicht komen van de verplichtingen en uitzonderingen in 2020 met betrekking tot de aanlandplicht.  Bij de uitzonderingen komen er ook verplichtingen voor het aanleveren van meer data, dit geldt bijvoorbeeld voor de uitzonderingen voor rog en wijting.

Uitzondering schol twee jaar verlengd dankzij cameraregistratie project

VisNed heeft er ook toe opgeroepen om controlediensten goed te informeren. Nederlandse boomkorvissers worden bijvoorbeeld nu al geconfronteerd met opmerkingen van buitenlandse inspectiediensten, dat per 1 januari 2020 toegezien zal worden op het aan boord houden van ondermaatse schol. De dit jaar verleende uitzondering wordt echter met 2 jaar verlengd, dankzij het FDF-project (cameraregistratie), wat VisNed heeft opgezet. De uitzondering voor schol geldt dus ook voor 2020 en 2021, maar het lijkt erop alsof controleinstanties dat niet altijd scherp hebben.

Feitelijke discussie

Overheid, toezichthouders en sector weten allemaal dat de aanlandplicht onwerkbaar is. Deze is niet uitvoerbaar en naleefbaar (door de vissers) en niet handhaafbaar (door de overheid). Vanuit VisNed blijven we hierop wijzen en dreigt een catastrofe als niet alle betrokkenen tot die conclusie komen en daarom moeten we in gezamenlijkheid zoeken naar een alternatief binnen de bestaande doelstellingen, op basis van de realiteit en feiten.

Registratie is belangrijk

We moeten vaststellen dat de informatie rond de aanlandplicht niet correct is, er is sprake van een papieren werkelijkheid. Dit dreigt ons op te breken, vandaar blijft onze oproep aan de vissers om de informatie over discards en BMS zo goed mogelijk in het E-logboek te verantwoorden. Maak hier serieus werk van. Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden met Geert Meun, E: gmeun@visned.nl