Wet- en regelgeving is er met reden

Er is met enige regelmaat overleg tussen de visserijsector en de NVWA. Dit overleg richt zich op zowel naleving van wet- en regelgeving, als op het bewaken van voedselveiligheid in de gehele visketen. Het risicobeeld wat bij handhavers leeft ten aanzien van de visserij is niet onverdeeld positief en dus een stimulans voor ons als sectorgenoten om het beter te doen.

 

Nalevingsgezindheid is al langere tijd een belangrijk onderwerp binnen VisNed. Dat begint met het bespreekbaar maken van de manier waarop we als organisatie om gaan met het vraagstuk, een vraagstuk wat complexer is dan het lijkt. Regelmatig overleg over naleving is echter nodig, want elk incident is er één te veel en schaadt het imago van de sector met alle gevolgen van dien.

Iedereen wordt geacht zich aan wet- en regelgeving te houden, terwijl we tegelijk constateren dat de wet- en regelgeving steeds complexer wordt. Niet alleen visserijregels, maar ook regels over afval, bemanningseisen en schip en uitrusting zijn er met een reden. De werkomgeving wordt steeds ingewikkelder waarbij er soms ook sprake is van regels die niet aansluiten op de praktijk.

Dit betekent echter niet dat de regels genegeerd kunnen worden, of dat men zich er vanaf kan maken door naar het verleden te blijven wijzen, of naar andere stakeholders en landen. Sector en ondernemers moeten hun verantwoording nemen om binnen de kaders van de wet- en regelgeving te opereren en daarmee verder te kijken dan het eigen korte termijn belang. 

Motorvermogen

Dat er maar weinig voor nodig is om als sector negatief in het nieuws te komen bewees het rapport over motorvermogen. Als VisNed zijn we heel helder. Afspraak is afspraak en regels zijn er niet voor niks. Het wijzen naar andere partijen gaat in dezen niet op, ondernemers horen binnen de 12-mijls zone met maximaal 300 PK te vissen en een licentie te hebben die overeenkomt met het motorvermogen.

Wij hebben wel twijfels bij de grootschaligheid van fraude die gesuggereerd wordt en hebben overleg gevraagd met LNV. De overheid staat voor controle primair aan de lat, maar wij hebben als sector nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid en als organisatie doen we hetgeen wat binnen onze mogelijkheden ligt.