EU symposium over visserijonderzoek bevestigt belang data en samenwerking

In Brussel organiseerde DG Mare afgelopen week het jaarlijkse symposium over visserij en wetenschap. Daar werd duidelijk dat visserijonderzoek de invloed van klimaatverandering meer moet integreren in het onderzoek. Ten tweede moeten onderzoeken uit de visserijsector een integraal onderdeel van de onderzoeksteams worden.

Het programma werd geopend namens Commissaris Vella die wees op de enorme bijdrage van onderzoek aan de verduurzaming van de visserij. Als een gevolg van het EU visserijbeleid is de visstand in het Noordwestelijk EU gebied op het gezonde MSY-niveau en zijn de verdiensten in de sector als ‘meer dan uitstekend’ te karakteriseren. Vanuit VisNed hebben we bij dat laatste meteen vragen gesteld. Er zijn tussen de sectoren immers grote verschillen. Ook is het jaar 2018 lang niet zo winstgevend als de voorgaande jaren. Maar toch: de uitgangspositie van de sector is veel beter dan ze in het verleden geweest is.

Het Klimaateffect

Twee van de sprekers op dit symposium hadden het over klimaat. Myron Peck sprak over het CERES project, waarin gekeken wordt wat de invloed van watertemperatuur op visverspreiding is. Hij benadrukte dat er bij ruimtelijke ordening op zee veel meer dan tot nu toe sprake moet zijn van aanpasbaar ruimtelijke ordening en beheer. Ook moeten binnen het beheer alle disciplines samenwerken, want er zijn inmiddels veel gelijktijdige gebruikers op de zeeën. Een echte uitdaging die ook aan de basis ligt van het Noordzeeakkoord, waar we op dit moment aan werken.

Vissers als data verzamelaars

Sprekers wezen ook op de noodzaak tot “Responsible Research and Innovation” en daar is de juiste benadering vanuit visserij en vanuit onderzoek voor nodig. In Nederland zijn we dat al gewend, maar het moet EU breed verder worden uitgerold. Ook werd er gesproken over ‘big data’: inmiddels krijgen vissersschepen automatisch zo veel gegevens binnen dat het nuttig is om al die gegevens te bundelen. In de pelagische industrie komt daar een enorme stroom aan sonar-gegevens bij. Data heeft waarde, en kan door vissers en wetenschappers geordend en gebruikt worden. Dat gaat echter niet zomaar, er moet immers balans zijn tussen wat in de samenwerking ‘gegeven’ en wat ‘gekregen’ wordt. De waarde en kwaliteit van de gegevens moet daarbij ook boven elke twijfel verheven zijn. Kortom: er zijn enorme mogelijkheden en het succesvol gebruik er van is een uitdaging voor de sector en wetenschap.Daarbij zijn de voorwaarden voor succes: “Vertrouwen” en “Betrouwbaarheid”.

Hoe verder

Het symposium was een stimulans om voort te gaan op de weg die we in Nederland zijn ingeslagen en voor landen die nog niet zo ver zijn was het inspirerend. Voor VisNed was het een bevestiging dat we als Nederlandse sector goed bezig zijn en onze onderzoekssamenwerking moeten koesteren en dat we moten doorgaan met het ontwikkelen van (project)ideeen.