PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. De aanvoer van schol kende een marginale opleving maar deze blijft achter bij de behoefte in de markt. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat deze toch niet gehaald wordt blijft deze op 100% staan.

De aanvoer x 1000 ton en prijsvorming van schol zag er de afgelopen periode, in vergelijk met voorgaande jaren als volgt uit:

Aanvoer in 1000-tonnen en prijsvorming schol in Nederland

week

2017

2018

2019

18

922

€ 1,82

511

€ 2,53

674

€ 2,43

19

993

€ 1,86

574

€ 2,43

515

€ 2,47

20

947

€ 1,72

573

€ 2,52

696

€ 2,40

21

733

€ 1,74

548

€ 2,51

669

€2,23

22

1.129

€ 1,68

732

€ 2,42

432

€ 2,23

23

838

€ 1,71

705

€ 2,46

690

€ 2,26

24

1.231

€ 1,74

567

€ 2,58

571

€ 2,24

25

1.188

€ 1,69

746

€ 2,58

809

€ 2,34

26

848

€ 1,84

811

€ 2,65

845

€ 2,36

27

1.129

€ 1,92

879

€ 2,64

680

€ 2,48

28

951

€ 1,91

747

€ 2,68

799

€ 2,54

29

1.041

€ 1,92

930

€ 2,62

718

€ 2,50

30

973

€ 2,00

866

€ 2,54

814

€ 2,34

31

818

€ 2,02

807

€ 2,49

675

€ 2,34

32

909

€ 1,97

670

€ 2,57

726

€ 2,44

33

926

€ 1,94

655

€ 2,79

695

€ 2,57

34

1.007

€ 1,92

759

€ 2,84

758

€ 2,57

35

1.130

€ 1,91

630

€ 2,88

756

€ 2,61

36

1.022

€ 1,99

737

€ 2,87

502

€ 2,81

37

733

€ 2,12

612

€ 2,98

628

€ 2,71

38

947

€ 2.02

536

€ 3,03

578

€ 2,79

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 6 oktober 2019 gaat de volgende periode van 4 weken in. Deze loopt van week 41 t/m 44 (6 oktober – 2 november 2019). Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten zodat deze er voor de nieuwe periode van 4 weken als volgt uit ziet:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 340 ton mag in de 4-weekse periode week 41 t/m 44 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 340 tot 680 ton mag in de 4-weekse periode week 41 t/m 44 maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 680 ton mag in de 4-weekse periode week 41 t/m 44 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

  • Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende deze periode ingedeeld in de naastliggende hogere categorie.
  • Het is toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag dan zelf bepalen wanneer hij deze periode invult.

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.