Enquête doorvaart huidige windparken

Rijkswaterstaat heeft een enquête opgesteld om de ervaringen op te halen met betrekking tot doorvaart in de huidige windparken. VisNed is specifiek gevraagd deze enquête onder uw aandacht te brengen. Hoe meer praktijkmensen hun ervaringen delen, hoe beter deze ervaringen gebruikt kunnen worden bij het beleid dat de Nederlandse overheid ontwikkeld ten aanzien van doorvaart en meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee.

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) en het windpark Luchterduinen (LUD). De windparken zijn toegankelijk onder strikte voorwaarden. Met het toegankelijk maken van deze windparken voor doorvaart, heeft de Nederlandse overheid ingezet op meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Het recht van vrije doorvaart zoals dat geldt op de Noordzee kan hierdoor deels blijven bestaan ook binnen de windparken.

Deze enquête is onderdeel van een evaluatie over doorvaart in de windparken op de Noordzee en kan bijdragen aan het beleid dat door de overheid wordt ontwikkeld voor de toekomstige windparken op zee. 

De huidige mogelijkheid voor doorvaart in de bestaande windparken is beperkt voor schepen tot 24 meter. Ons is echter duidelijk vermeld dat de enquête óók kan worden ingevuld door schippers van schepen die tussen de 24 en 46 meter lang zijn. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Hierbij een link naar de enquête.