Verlenging Brievenbus als alternatief voor Zeeflap

Garnalenvissers op de Waddenzee hebben deze periode van het jaar weer erg veel last van zeewier ('groen') in de netten, wat de werking van het zeefnet belemmert. Het gebruik van de zogeheten Brievenbus in plaats van het zeefnet, maakt het vissen in deze periode werkbaarder. De ontheffing voor het gebruik van de Brievenbus (voorheen tot 31 augustus) is op verzoek van VisNed en PO Vissersbond verlengd tot eind september. 

 De garnalenvissers hebben steeds meer en steeds langer last van zeewier in hun netten, wat ervoor zorgt dat het zeefnet niet goed werkt. Al diverse malen hebben we als sectororganisaties bij LNV gepleit voor verlengd gebruik van de Brievenbus als alternatief en ook hebben we gevraagd om uitbreiding van het gebied met de Kustzone. Die verzoeken worden steeds afgewezen omdat er nog niet genoeg onderzoek naar de Brievenbus zou zijn. Als tussenmaatregel is door LNV het gebruik van de Brievenbus nu toegestaan op de Waddenzee tot 27 september 2019.

VisNed en de NVB zijn blij met deze tijdelijke verlichting, maar vrezen dat de overlast door zeewier ook dit jaar na september kan voortduren en wanneer dit gebeurt zal weer een verzoek moeten worden ingediend. Ook wordt nu gewerkt aan de opzet van een onderzoeksproject, waardoor we vanaf 2020 structureel toestemming kunnen krijgen. Dan hoeven we geen ad hoc aanvragen meer in te dienen, waarbij we meteen ontheffing voor het gebruik van deze nuttige duurzaamheidsmaatregel in de Kustzone willen.