Schade door MSC ZOE? Meld het (ook) bij uw PO!

Vissers die schade hebben opgelopen vanwege de ramp met de MSC ZOE in januari van dit jaar, zijn benaderd door BMT (schade-afhandelingsbedrijf) voor een gesprek over de ingediende claims. Belangrijk is dat vissers die een schadeformulier hebben ingediend en/of benaderd zijn door BMT, ook hun PO inseinen voorafgaand aan een eventueel gesprek met BMT. Ook blijft de oproep gelden om schade vooral te melden.

De lopende aansprakelijkheidsstelling vanuit de sector is uitgebreid en loopt nu via CVO. De CVO heeft nu voor ├ílle (bij een PO aangesloten) vissers juridisch advies ingewonnen over gevolgschade van de containerramp. Het is belangrijk om schade te blijven melden, het kan hierbij onder meer gaan om schade (of verlies) aan netten en tuigen, schade aan dek en visverlet, veroorzaakt door (troep uit) de overboord geslagen containers. 

Naast een schademelding aan BMT via het officiele schadeformulier, is het belangrijk om ook de PO in te seinen, met oog op de aansprakelijkheidsstelling via CVO en adviezen gekoppeld aan het vervolgtraject. Voor vragen, neem contact op met Sarah Verroen, via sverroen@visned.nl