Procedure voor Gebiedsbescherming

Europese besluitvorming over gebiedsbescherming is een ingewikkeld en langdurig traject. Tussentijdse beslissingen over visserijmaatregelen komen vaak meerdere keren in de publiciteit en dat werkt verwarrend. Dat merkten we recent rond de berichtgeving over het Friese Front. Daarom lichten we hier de diverse stappen en de volgorde toe.

Het begint bij een lidstaat die van mening is dat een gebied beschermd moet worden. Die lidstaat meldt (stap 1) dat gebied aan bij de Europese Unie, die stap kan publiciteit opleveren. Daarna gaat die lidstaat (stap 2) het gebied formeel aanwijzen en ook die stap kan weer publiciteit opleveren. Na die aanwijzing gaat de lidstaat (stap 3) intern overleggen over het nemen van (visserij) maatregelen. Dat vergt overleg met de visserijsector en vraagt om politieke besluitvorming en ook dat proces kan weer publiciteit opleveren.

Het GVB-traject

Daarna begint (stap 4) het overleg over maatregelen met de landen rond de Noordzee. Dat moet leiden tot een gezamenlijke aanbeveling aan de Europese Commissie. Ook dan is er mogelijk weer publiciteit. Maar het gaat allemaal nog steeds over hetzelfde proces. De Europese Commissie zet (stap 5) de gezamenlijke aanbeveling om in een zgn. “Delegated Act". Dat wetsvoorstel gaat (stap 6) naar het Europees Parlement, die het stuk behandelt in de Visserijcommissie. Dat kan wederom voor publiciteit zorgen.

Daarna komt het (stap 7) vaak als hamerstuk in de Plenaire Vergadering van het Europese Parlement. Weer een publiciteitsmoment over nog steeds hetzelfde voorstel. Daarna wordt het (stap 8) gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en is het proces afgerond. Tussen stap 1 en stap 8 zit soms meer dan 6-7 jaar. Spannend is het in de periode tussen de stappen 4 en 8 en dat duurt vaak een jaar of twee.

Waar zit het proces rond Friese Front nu

Het proces rond het Friese Front is nu in de afronding van stap 4 en in het najaar wordt stap 5 waarschijnlijk genomen. De overige stappen wordt in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Maar het zou ook kunnen zijn dat het Europees Parlement niet instemt met het voorstel. Dat is bijvoorbeeld onlangs gebeurd met een Belgisch voorstel. Als dat zich voordoet zou er een bijstelling van de maatregelen moeten gebeuren.

Dat de VisNed PO's en PO NVB het met de maatregelen enorm oneens zijn, hebben we al eerder geschreven. De schade voor de visserij staat niet in verhouding tot de voordelen voor natuur. Er kan met veel minder economische schade net zo’n resultaat gehaald worden. Dat zullen wij gedurende de komende stappen in de procedure zowel aan de Europese Commissie, als aan het Europees Parlement laten weten.