Veiligheid voorop! Fish Platform als internationaal overlegorgaan

Jaarlijks gebeuren er vele ongelukken op zee. Of het ongeluk nu ernstige gevolgen heeft of niet, voorkomen is beter dan genezen. 10 & 11 april werd het halfjaarlijkse Fish Platform gehouden, een internationale visserijdelegatie die met elkaar spreekt over veiligheid op zee. Er is bij visserij en visserijbeleid steeds nadrukkelijk aandacht voor economie en ecologie, maar minder voor vissers zelf.

Veiligheid, gezondheid en werkomstandigheden verdienen echter meer aandacht, niet alleen in het belang van de vissers zelf, maar ook in het belang van familie en collega’s.  Namens VisNed nam Nathanael Middelkoop deel aan de bijeenkomst van het FISH platform, om kennis op te doen en ideeën uit te over wisselen hoe men in verschillende landen vergelijkbare uitdagingen oppakt.

Het Fish Platform doet zijn best dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen bij de sector en beleidsmakers. Het heeft zich ten doel gesteld informatie te delen die de veiligheid en gezondheid van vissers aan boord bevorderd. Daarnaast wil men data verzamelen over ongelukken en bijna-ongelukken inclusief de oorzaak, om hieruit lering te trekken. Als laatste is het van belang eenduidigheid en overzicht te creëren in de regelgeving over veiligheid en gezondheid van vissers.

111

Tijdens het platform werd gesproken over een internationale richtlijn voor de medische keuring. De Nederlandse opzet van de Basic Safety Training met Fisheries module is aan de orde gekomen, waarbij is voorgesteld deze in IMO verband als model te nemen voor andere landen. ProSea presenteerde een project waarbij opgedane ervaringen over visserijonderwijs uitgewisseld worden met andere landen.

De Engelse zusterorganisatie NFFO presenteerde een website waar scheepseigenaren hun RI&E op in kunnen vullen en een procedure kunnen opstellen hoe te handelen bij een ongeval. Ook is het C188 verdrag doorgenomen, waarbij is aangeven welke onderdelen van belang zijn voor de visserij. Hierbij moet vooral gedacht worden aan arbeid- en rusttijden bepalingen en vereisten omstreeks de havenstaatcontrole.

Verder is er gesproken over de verschillende soorten reddingvesten met PLB (Person Locator Beacon’s) en het belang van het dragen ervan wanneer iemand overboord slaat. Vanuit VisNed hechten wij veel waarde aan veiligheid en roepen onze leden op om aan boord verantwoord om te gaan met risicovolle situaties.