UITNODIGING Slotbijeenkomst onderzoek overleving platvis, rog, en Noorse kreeft

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan de slotbijeenkomst van het onderzoek naar de overleving van discards, dat in opdracht van VisNed is uitgevoerd. Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 10 mei van 14:00 – 16:00 bij het van der Valk hotel Schiphol A4 Amsterdam Airport (Rijksweg A4 Hoofddorp).

Sinds de vorige bijeenkomst in 2017 zijn de resterende onderzoeksreizen uitgevoerd en de overlevingscijfers zijn inmiddels gepubliceerd. Nieuwe resultaten die op deze bijeenkomst aan de orde zullen komen gaan over de vraag welke factoren de mate van overleving bepalen en over het gebruik van conditiescores van de vis om vervolgonderzoek naar verhoging van de overlevingskansen sneller en goedkoper te kunnen uitvoeren.

Aan de hand van de projectresultaten zal ook vooruit worden gekeken naar het nieuwe project “OSW selectiviteit & overleving”. Dit project richt zich op het vangstproces onder water, en heeft als doel om verdere vermindering van bijvangst en verbetering van de overleving van de resterende bijvangst te bewerkstelligen.

U kunt zich aanmelden bij Wouter van Broekhoven, via wvanbroekhoven@visned.nl.

EU vlag 2 Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij