IL&T: bouwen aan vertrouwen

We spreken twee keer per jaar met IL&T over uitvoerende zaken. Maar omdat IL&T een reorganisatie achter de rug heeft werd ook VisNed uitgenodigd voor een hernieuwde kennismaking. Dit keer op het hoofdkantoor in Utrecht. Met onderwerpen als een verbod op Puls en Brexit in aantocht kreeg dat plezierige gesprek ook een hoogst actueel karakter.

Velen kennen IL&T nog als SI (Scheepvaartinspectie). Maar tijden veranderen. En IL&T ook. Daardoor komen we IL&T ook op zee tegen bij controle op bemanningszaken. Twee gezichten van dezelfde dienst. Tijdens het gesprek met vertegenwoordigers van IL&T werd duidelijk dat bij iedereen de behoefte is om niet alleen met de verleners van vergunningen te praten, maar ook met de handhavers. Betere communicatie en een betere relatie. Een wederzijds streven. Daarom gaan we vanuit de Sectorraad dat nader overleg organiseren.

Wees klaar voor de inspectie

Ook concludeerden we het belang om de benodigde papieren bij een eventuele controle op orde te hebben. Het vergemakkelijkt de controle, wat zowel aangenaam is voor de inspecteurs als degene die gecontroleerd wordt. En het kost minder tijd. Blij waren wij te horen dat IL&T ziet dat er verbetering op dit punt plaatsvindt op de vloot.

Werken op basis van vertrouwen

Vanuit IL&T werd de wens uitgesproken dat men wil gaan werken op basis van vertrouwen. Wanneer vissers hun zaken op orde hebben wil men meer vanuit vertrouwen controle uitoefenen in plaats vanuit wantrouwen. Dit houdt in dat men meer redeneert vanuit de houding dat de desbetreffende persoon het waarschijnlijk voor elkaar heeft tenzij bij een controle anders blijkt. Vanuit VisNed hebben we deze wens aangemoedigd. Het is goed dat degenen die hun zaken op orde hebben op een dergelijke wijze hiervoor beloond worden. Dat werken op basis van vertrouwen beperkt zich niet tot controle van schepen die in de vaart zijn. IL&T begint ook een proef bij twee nieuwbouwprojecten.

Veiligheid aan boord

Er is ook gesproken over het veiligheidsbewustzijn aan boord. Het werken aan boord is niet zonder risico. Doordat er een bepaalde gewenning van deze risico’s optreedt aan boord, worden deze niet altijd juist ingeschat. Hierdoor kunnen er ongelukken gebeuren met soms ernstige gevolgen. Het belang van het dragen van een reddingsvest met PLB (Personal Locator Beacon) of een correct ingevulde RI&E zijn hier voorbeelden van.