Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel-conferentie

Vorige week werd in het Bretonse plaatsje Plouescat voor de veertigste keer de Mid-Channel Conference gehouden. Al 4 decennia maken vissers en hun vertegenwoordigers afspraken over de ruimtelijke spreiding van de visserijactiviteiten in het Engelse Kanaal. Gezien de toename van de Nederlandse activiteiten in dit gebied neemt VisNed sinds enkele jaren deel aan dit overleg.

De tweedaagse bijeenkomst werd begonnen met een minuut stilte ter nagedachtenis van de Engelsman Nick Prust, één van de grondleggers en stimulatoren van dit overlegorgaan. Tijdens deze bijeenkomst werden bestaande  afspraken geëvalueerd en op zeekaarten de nieuwe afspraken, waar en wanneer niet met gesleept vistuig gevist kan worden, om in die gebieden vaartuigen die gebruik maken van passieve vistuigen, met name krabbenpotten, ongestoord hun werk te laten doen.

Tijdens deze conferentie bleek ook weer dat dankzij deze vrijwillige afspraken het aantal incidenten tussen gesleept en passief vistuig tot een minimum beperkt blijft. Een rondgang langs de verschillende deelnemers leerde dat het om een handvol gevallen ging waarbij in totaal enkele ongeveer 100 krabbenpotten verloren gegaan zijn. Iedereen is ervan overtuigd dat deze overlegstructuur ervoor zorgt dat, ondanks de grote hoeveelheid visserijactiviteiten, de incidenten tot een minimum beperkt blijven.

Voor het komende jaar werden verzoeken tot aanpassing van de gebieden besproken en werden afspraken vernieuwd. Hierbij werden voor het eerst in de geschiedenis digitale kaarten gepresenteerd.  Tot nu toe ging dat nog steeds met behulp van Decca-gegevens, een toch wat gedateerd systeem. Zodra VisNed de nieuwe informatie / kaarten toegestuurd krijgt zullen we deze aan Dirk Pijl ter beschikking stellen zodat deze info opgenomen kan worden in de plotterbestanden.

Brexit

Ook tijdens deze conferentie wierp de aanstaande Brexit haar schaduw vooruit. Hoewel de einddatum nadrukkelijk in zicht komt weet nog steeds niemand hoe deze definitief ingevuld gaat worden. En dit is een schande immers er wordt ook gesold met de belangen van vissers die bezig zijn met een economische activiteit waarop de Brexit een grote impact kan hebben.

Van Engelse zijde werd bevestigd dat de visserij in Het Kanaal, ook na de Brexit, niet zonder intensieve samenwerking kan. Uitgesproken werd dat deze positieve insteek ook in de toekomst de basis moet blijven voor dit Mid-Channel overleg. In de (pers)-verklaringen, die na afloop werden opgesteld, werd dat ook naar voren gebracht. De Engelse vertegenwoordiging gaf aan dat als dat niet meer in EU-verband is dan zal het UNCLOS-verdrag een rol gaan spelen waarin ook afspraken over internationale beheer van viswateren geregeld worden.

Volgende bijeenkomst

Aan het einde van de bijeenkomst werd besloten om conferentie in 2020 in Nederland te organiseren waarbij dit in coproductie gaat met de Belgische Rederscentrale.