Voor pulsvisserij vrijwillig gesloten gebieden deels aangepast

In het onlangs gevoerde overleg tussen de Engelse National Federation of Fishermen’s Organisations (NFFO) en VisNed en NVB is overeenstemming bereikt over de continuering van de voor Pulsvisserij vrijwillig gesloten gebieden. Wel is besloten om de ligging van twee gebieden aan te passen. Doelstelling van de private overeenkomst tussen Engelse en Nederlandse vissers is om de visserijdruk te verminderen in gebieden die van groot belang zijn voor de kustvissers aan de Engelse oostkust.

Volgens Barrie Deas (directeur van de NFFO) zijn de afspraken die begin vorig jaar gemaakt zijn, op een paar kleine kinderziektes in het begin, goed nagekomen. “Dit is een overeenkomst tussen de vissers van beide landen om een concentratie van pulsactiviteiten te voorkomen in gebieden die traditioneel bevist worden door lokale vissers, wat zou kunnen leiden tot frictie”, aldus Barrie Deas.

Ook Pim Visser is tevreden over de gang van zaken in het afgelopen jaar en is tegelijkertijd blij dat vissers bereid waren naar elkaar te luisteren wat geleid heeft tot een aanpassing van de gebieden Lowestoft en Welland: “Ondanks dat voor de Pulsvisserij een heel onzekere tijd is aangebroken, is het goed om oog te blijven houden voor de gevolgen voor vissers in de kustzone. Pulsvisserij blijft sowieso tot 1 juli 2021 en daarom is het goed dat we de bilaterale afspraken met de Engelsen voortzetten, dit ook met het oog op de aanstaande Brexit en de toekomst van Puls in Britse wateren. Wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan om deze visserij mogelijk te houden, ook in het Engelse deel van de Noordzee.”

Besloten is om het gebied Theemsmonding/Falls ongewijzigd voort te zetten. Dit gebied ligt hier:

Ramsgate Thames v2

 Voor de gebieden East-Lowestoft en Welland is een andere opzet gekozen. Deze gebieden zijn komen te vervallen en daarvoor in de plaats is een zone tussen 12 en 18 mijl uit de kust ingevuld. Zie hiervoor onderstaand kaartje.

 20190225 Pulssluitingen met coordinaten v3