OFL proces naar "Noordzeeakkoord" van start

In december bood de voorzitter van OFL, Jacques Wallage, (OFL staat voor: Overlegorgaan voor de Fysieke Leefomgeving) een advies aan over het proces om te komen tot een Noordzeeakkoord aan Minister van Nieuwenhuizen aan. Daarin werd geadviseerd om een proces te starten om voor de zomer van 2019 te komen tot afspraken tussen Windsector, Natuur, Visserij, Olie en Gas en andere stakeholders op de Noordzee over de ruimteverdeling. Als alle plannen gerealiseerd worden op ieders eigen unieke stuk Noordzee hebben we aan twee Noordzeeën (nog) niet genoeg.

De belangen op de Noordzee zijn groot en conflicten liggen om de hoek. Visserij heeft ruimte nodig, veel ruimte. Natuur wil grote gebieden sluiten en windparken claimen enorm veel plek.

Maar de honderden olie en gasplatforms zijn er nog en krijgen wellicht een nieuw leven, net als de pijpleidingen. Dat botst, en daarbij zou visserij zomaar de grote verliezer kunnen worden, want wat we nu op zee zien is nog maar het begin. De totale omvang van Wind op Zee wordt ongeveer twintig keer van hetgeen er nu staat en in aanbouw is. Dat is onvoorstelbaar veel.

We moeten als visserij dus onderdeel zijn van de plannenmakerij. En als er weinig plek over blijft, dan moet er gezorgd worden voor blijvend duurzame bevissing. Dat vergt een verandering, een transitie. En die kost veel geld. Want de politiek, de maatschappij wil zoveel activiteit dat twee Noordzeeën (nog) niet genoeg plek bieden, dus moet er ingedikt worden en ingeleverd. En dat gaat niet gratis.

Het proces is onder leiding van Jacques Wallage van start gegaan in een strak schema tot de zomer, ondersteund door het secretariaat van het OFL en de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Het is een intensief traject, wat veel inzet van het VisNed team zal vragen. Die inzet moet er zijn, want de belangen zijn groot.

Visserijpoort

Twee keer per jaar organiseren VisNed en de PFA in Nieuwspoort in Den Haag een bijeenkomst over een actueel visserij thema. Die bijeenkomst heet ‘Een visserijpoort’ Afgelopen dinsdag werd de zevende georganiseerd, met Wind op Zee als thema. En die bijeenkomst trok veel bezoekers.

Meer dan 80 aanwezigen luisterden naar Hans Timmers van de Wind Associatie, Floris van Hest van St. Noordzee, Rob van der hagen. van TenNet, Jo Peters van Nogepa en Pim Visser die het Visiedocument "Visserij in een Zee vol Windmolens” presenteerde. Een visiedocument van 10 visserijorganisaties waarvoor VisNed penvoerder is. Een visiedocument wat de gezamenlijke mening weergeeft van organisaties wiens leden goed zijn voor meer dan 85% van de aanvoerwaarde en waarover elders in deze nieuwsbrief een apart artikel is opgenomen.

Een uitgebreid verslag van de Visserijpoort staat in Visserijnieuws van vandaag.