Ontwikkeling golf-energie Slow Mill

Voor de Texelse kust wordt een pilot uitgevoerd met oog op de ontwikkeling van golfenergie, het 'Slow Mill' project. Naar aanleiding hiervan is contact opgenomen met de initiatiefnemer van dit project, want ook golfenergie is een ruimtelijke claim waar de visserij hinder van kan ondervinden. De komende 2 jaar zal ter hoogte van De Koog een testlocatie in gebruik genomen worden ten oosten van de West kardinale betonning met als doel; het testen van een nieuwe technologie om golfenergie te winnen.

 

Op het gebied van energiewinning uit golfslag gebeurt wereldwijd al het een en ander. Bij de meeste installaties wordt de op- en neergaande beweging van het water gebruikt om energie uit het oppervlaktewater te onttrekken. De Slow Mill wint niet alleen uit de op- en neergaande beweging van het water energie, maar ook uit de heen- en weer gaande beweging.

Dit vertaalt zich in een hogere efficiƫntie, voornamelijk bij een kalme zee. Voor de initiatiefnemer van de Slow Mill is het de uitdaging om een alternatief te kunnen vormen voor windmolens op zee wat gunstig zou kunnen zijn maar zo ver is het nog lang niet en intussen gaat de uitrol van Wind op Zee onverminderd door.

De Slow Mill wordt op zijn plek gehouden door een betonnen anker wat men laat zinken op 15 meter diepte. Het zwakke punt van de Slow Mill zit in de kabel waarmee de opgewekte energie overgebracht wordt naar land. Deze kabels hangen los in het water rondom de Slow Mill en worden gebundeld voor ze aan land gaan.

De initiatiefnemer geeft aan dat het de bedoeling is om de uiteindelijke kabel naar de Koog op 3m diepte in te graven. Als het concept succesvol blijkt dan zouden toekomstige installaties in een rechte lijnopstelling parallel aan de kust moeten worden geplaatst. Voorbeeld: een eventueel park van 0,1 km2 levert ongeveer even veel energie als 4 grote windturbines, waarvoor een gebied van minstens 1km2 afgezet moet worden (los van de veiligheidszones).

Stand van zaken en ambitie

In de haven van Oudeschild is een betonnen anker te water gelaten om testen mee uit te voeren. Hieruit moet data worden gewonnen om te gebruiken bij de test voor de Texelse kust. Er is een vergunning afgegeven voor de pilot voor de Texelse kust met een Slow Mill van 4 meter breed, wanneer gestart wordt is nog niet bekend, uiteraard zullen wij hierover communiceren wanneer dit wel het geval is.