Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers hebben de enquête van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over de resultaten in 2017 inmiddels ingevuld. Om het beeld compleet te maken is er belang bij zoveel mogelijk reacties. WER helpt graag bij het invullen!

Al jaren verzamelt Wageningen Economic Research de economische gegevens van de kleine kustvisserijen. Onder de kleine kustvisserijen vallen de verschillende visserijen in de kustzone, zoals de staandwantvisserij, de visserij met fuiken en andere vaste vistuigen en ook de schelpdiervisserij.

De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor de rapportage over de jaarlijkse economische resultaten van de visserij (Visserij in Cijfers). Zo kunnen ze worden gebruikt om het belang van de sector (economisch en sociaal) en de effecten van eventuele beleidsmaatregelen te bepalen.

Veel vissers hebben hun medewerking verleend en de enquête ingevuld; onze dank daarvoor! Om een zo goed mogelijk beeld van de sector te verkrijgen, is het nodig dat zoveel mogelijk vissers de enquête invullen. We verzoeken diegenen die nog niet gereageerd hebben, vriendelijk dat alsnog te willen doen. Voor vragen of hulp bij het invullen van de enquête kunt u contact opnemen met Arie Mol, telefoon 070-3358226, of mail arie.mol@wur.nl