Innovatiefonds niet alleen voor grote projecten

Vorig jaar kondigde het Kabinet aan 15 miljoen voor innovatie in de visserij beschikbaar te stellen. Een nationale bijdrage, bovenop het Europese geld uit het EFMZV. VisNed wil erop aansturen om het geld in te zetten voor heel praktische beantwoording van een paar brandende kennisvragen, bijv. rondom de grootschalige uitrol van Wind op Zee.

Afgelopen vrijdag organiseerde het Ministerie van LNV een werksessie om met stakeholders beter inzicht te krijgen in de vragen die leven bij de sector en de manieren waarop antwoorden gezocht kunnen worden binnen de kaders van deze regeling. Naast de Wageningen Universiteit was er ook een vertegenwoordiging vanuit de Technische Universiteit Delft.

Deze regeling biedt mogelijkheden tot technische innovatie waar VisNed enthousiast over is. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om samen met technische (maritiem) experts functionele innovaties te testen en door te ontwikkelen.

Grote en kleine projecten

Niet alleen langlopende complexe projecten kunnen worden gefinancierd. Ook praktische projecten met een beperkte omvang komen in aanmerking. Ondernemers met een specifieke vraag kunnen straks een aanvraag bij dit fonds indienen. In de loop van de komende weken gaat VisNed in overleg met zowel LNV, als de uitvoerende organisaties NWO TTW en EZK aan de slag om het proces in gang te zetten. Heeft u een idee of wilt meedenken? Stuur dan een bericht aan David Ras, dras@visned.nl.