Innoveren in verduurzaming is topprioriteit

Stilstand is achteruitgang. Daarom moet onze kottersector, ondanks de donkere wolken van Brexit, Puls, Aanlandplicht en Wind op Zee innoveren in duurzame visserijmethoden. VisNed neemt daar samen met vissers die ‘wilde ideeën’ hebben het voortouw in.

 

Nederland koploper in visserijinnovatie

De Nederlandse kottersector is koploper in bottom-up innovaties. Het door en met vissers ontwikkelde vleugeltuig is daar het meest aansprekende voorbeeld van. Net als puls. Maar ook in de flyshoot visserij of in de twin-rig visserij zijn enorme innovaties geweest. 

Deze innovaties zijn soms zelf ontwikkeld, maar vaak ging het ook om het creatief aanpassen en toepassen van uitvindingen van anderen. Denk aan de Deense nettenmakers en visborden ontwikkelaars. Juist nu het tegen zit kan de Nederlandse kottersector haar veerkracht tonen door gezamenlijk de schouders onder innovatie te zetten.

Innovatiefonds is nu nodig

Van de overheid verwachten we dat ze nu supersnel met innovatiegeld over de brug komen. In het Regeerakkoord werd ons vorig jaar 15 miljoen toegezegd, maar dat geld is nog steeds niet inzetbaar, terwijl dat nu juist zo nodig is.