Laatste onderzoeksreis Best Practices II afgerond

De laatste onderzoeksreis zit erop. VisNed wil graag de schippers en bemanningen van de TX-94, TX-1, ARM-22, UK-33, UK-149, UK-246, HD-3 en de YE-138 en zeker ook waarnemer Willem Ment den Heijer voor het toezien op het juist verlopen van de werkwijze aan boord bedanken voor hun medewerking en inzet de afgelopen jaren. Nu kunnen we aan de slag met de resultaten.

 

Waardevolle data

In het kader van het EFMZV project Best Practices II heeft vorige week de laatste discardreis plaatsgevonden. De TX-94 van de familie Boersen, die ook al bij eerdere reizen in dit project betrokken was, heeft deze reis uitgevoerd.

Dit project heeft twee doelstellingen: het verbeteren van selectiviteit en het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de aanlandplicht.

In dit project zijn in totaal 15 onderzoeksreizen uitgevoerd, opgedeeld in 13 discardreizen en 2 reizen waarin vergelijkend is gevist met 80mm versus 90mm maaswijdtes. Alle soorten die onder de aanlandplicht vallen zijn meegenomen.

VisNed wil in dit project zoveel mogelijk informatie verzamelen over de samenstelling van de discards en het werk aan boord om op die manier in kaart te brengen wat de consequenties zijn van de huidige wetgeving. Niet alleen in ecologisch opzicht, maar ook  voor de bemanningen aan boord.

De reizen scoorden niet altijd hoog qua populariteit bij de bemanningen, getuige de boodschappen die regelmatig in de kisten achtergelaten werden voor de sorteerders op de afslag. Wel leverden ze een schat aan waardevolle informatie op voor sector en wetenschap.

Bij het vergelijkend vissen, ook uitgevoerd met de TX-94, is onderzocht wat het vergroten van de maaswijdtes naar 90mm zou betekenen voor de vangsten van maatse tong en ondermaats schol. U kunt hier meer vinden van de uitkomsten van deze twee reizen.

Discards sorteren

Niet alleen tijdens de reizen zorgde het onderzoek voor veel extra werk. Na iedere discardreis werden alle aan wal gezette discards gesorteerd, gewogen en doorgemeten. Het sorteerteam heeft de discards van de TX-94 afgelopen maandag in de visafslag van Den Helder voor de laatste keer gesorteerd, gemeten en gewogen.

Opnieuw een flinke klus waar behoorlijk wat tijd in gestoken is. Daarom is ook een bedankje voor de zeer betrokken medewerkers van Visafslag Hollands Noorden, projectleider Ed de Heer en WMR-onderzoeker en oud-VisNed-collega Jurgen Batsleer zeer op z'n plaats. Bij dezen!

projecten logo efmzv