Adviesraden: Geen onwerkbare voorschriften in nieuwe regelgeving

De Noordzee en Noordwestelijke Wateren adviesraden (AC's) zijn door het Europees Parlement (EP) in het kader van de nieuwe Technische Maatregelen gevraagd naar hun mening over twee hete hangijzers: de bepalingen rondom maaswijdtes en selectiviteitsindicatoren. De adviesraden schreven het beleefd op, maar hun boodschap op beide onderdelen was duidelijk: “niet doen”. Op 4 oktober worden de trilogen tussen het EP, de Lidstaten verenigd in de Raad van ministers en de Europese Commissie hervat en dan wordt duidelijk wat het effect van dit heldere advies is.

De Europese Commissie deed vorig jaar een heel goed voorstel voor nieuwe Technische Maatregelen. Dit voorstel richt zich op vereenvoudiging van de regelgeving met veel verantwoording voor vissers om duurzaam te vissen. Met ook het voorstel om Puls toe te staan. Maar in de behandeling van dit voorstel is de tekst aangepast door de Lidstaten en het Europese Parlement. Die aangepaste tekst vindt VisNed niet alleen veel slechter dan het oorspronkelijke voorstel, maar ook zelfs slechter dan de bestaande regeling. En de meningsverschillen (nog steeds allemaal los van puls) tussen Commissie, Lidstaten en Parlement zijn op punten van regels over vangstsamenstelling en het meten van verduurzaming zeer problematisch. Daarom vroegen ze aan AC's om advies.

Adviesraden geven helder hun mening
De AC’s zeggen heel helder dat de invoering van een aanlandplicht enerzijds en de verplichting tot discarden anderzijds vanwege regels over vangstsamenstelling niet met elkaar te verenigen zijn. Het is dus onverantwoord om dit soort bepalingen in nieuwe regels op te nemen. Maar het zou VisNed niet verbazen als dit in het kader van een politiek compromis toch gebeurt. En over het meten van de verduurzaming moet het systeem nog bedacht worden.

Dit betekent dat, wat nu voorgesteld wordt, een bepaling is, die alleen op de tekentafel bestaat. Het zou onverantwoord zijn om dat soort bepalingendie niet in de praktijk zijn getoetst in wetgeving op te nemen. Maar het zou VisNed ook hier niet verbazen als dit in het kader van een politiek compromis toch gebeurt. Het bewijst dat er nog steeds regelgeving wordt gemaakt die alles te maken heeft met politiek gedoe en te weinig met de praktische situatie op de vloot en in havens. Dat is een heel zorgelijke conclusie.

Puls
En zo is het ook met puls. We zijn in een politiek proces terecht gekomen. Wetenschap en feiten doen er nog maar weinig toe en het gunnen en ‘politiek ‘armpje drukken’ meer en meer. In dat kader zijn de activiteiten van VisNed op stille diplomatie gericht, maar geven we voluit gas om een goed resultaat te halen. Het zou te gek voor woorden zijn als een vistuig dat bewezen duurzamer is, minder bodemberoering, minder brandstof en minder CO2 uitstoot het om politiek handjeklap zou verliezen. Maar helaas moeten we realistisch zijn dat er zeker in de Brusselse jungle ook veel onlogische beslissingen worden genomen. De inzet van VisNed is ongewijzigd met heel veel kracht.