VisNed dient zienswijzen in m.b.t. Marine Conservation Zones en Wind op Zee

Vlak voor de vakantieperiode heeft VisNed gebruik gemaakt van de consultatieronde voor het aanwijzen van Marine Conservation Zones (MCZ’s) in de Noordzee en het Kanaal. Ook is een zienswijze in gediend voor het ontwerpkavelbesluit Hollandse Kust (noord). Waarom is dat zo belangrijk?

Achteloos
Zoals al eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief diende VisNed een zienswijze in ten aanzien van het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord) op meerdere gronden. Wij blijven van mening dat de belangen van de visserij in deze besluiten gebagatelliseerd worden. Om de impact van dit besluit voor visserij in kaart te brengen is zelfs niet eens de moeite genomen om recente visserijdata te raadplegen, maar worden opbrengstgegevens uit het gebied van 2008 gebruikt!

Dit geeft in onze ogen aan hoe achteloos met de belangen omgesprongen blijft worden. Ook na de heftige reacties op de routekaart Wind op Zee die bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zeker niet onopgemerkt kunnen zijn gebleven.

Ook wordt wederom geen rekening gehouden met de cumulatieve effecten van de uitrol van Wind op Zee tot 2030. Nu de routekaart bekend is zou de overheid deze effecten in kaart moeten brengen in plaats van telkens per kavel zeer kleine percentages van het Nederlands Continentale Plat (NCP) aan te voeren met als argumentatie dat deze een minimaal effect op de visserij hebben.

MCZ’s rond Verenigd Koninkrijk
Het Britse ministerie DEFRA is bezig met het aanwijzen van de laatste ronde van MCZ’s rond het Verenigd Koninkrijk. In deze derde tranche van mogelijk beschermde gebieden heeft VisNed een aantal gebieden geïdentificeerd die van belang zijn voor o.a. de flyshootvisserij.

Met name het gebied Markhams Triangle, dat ten westen van het Botney gat ligt, heeft onze aandacht gekregen. Er is afstemming gezocht met onze collega’s van de Engelse visserijorganisatie NFFO om tot soortgelijke teksten te komen aangezien deze gebieden ook van belang zijn voor Britse vlagschepen.     

Het is belangrijk om van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en van consultatierondes gebruik te maken om later in het proces betrokken te blijven. In het kader van de MCZ’s kan besloten worden de gebieden niet aan te wijzen.

Mocht het toch tot aanwijzing komen van belangrijke visgronden als MCZ’s dan wil dit verder nog niet automatisch zeggen dat hier beperkende maatregelen voor de visserij gaan gelden. VisNed zal in alle gevallen betrokken blijven en zich met de NFFO blijven inzetten om mogelijke maatregelen te voorkomen of het effect voor visserij zo veel mogelijk te beperken.